Standard Svensk standard · SS-EN 1176-3:2008

Lekredskap och stötdämpande underlag - Del 3: Rutschbanor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1176-3:2017

Omfattning
Denna standard specificerar kompletterande säkerhetskrav för rutschbanor avsedda för permanent installation och att användas av barn. Målet är att skydda användarna mot möjliga faror under användning. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är rutschning, kan de relevanta kraven i denna del av EN 1176 användas där så är lämpligt.

Detta dokument är inte tillämpbart för vattenrutschbanor, rullbanor eller rutschbanor som används tillsammans med hjälpredskap såsom mattor eller slädar. Detta dokument är inte tillämpbart för lutande ytor vilka inte innesluter och leder användaren med t.ex. skyddsräcken (lutande parallella stänger).

Ämnesområden

Lekredskap


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides

Artikelnummer: STD-66603

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-06-09

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 1176-3:2008

Parallell utgåva: SS-EN 1176-3:2017 , SS-EN 1176-3:2017

Ersätts av: SS-EN 1176-3:2017