Standardutveckling · SIS/TK 602

Patientdelaktighet i personcentrerad vård

Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten är en partner i vården. Det finns ett stort behov av en gemensam syn på såväl begrepp som kvaliteten inom vården i hela Europa. Standardiseringsarbetet syftar till att reda ut begreppen, ta fram tydliga riktlinjer för patientdelaktighet i personcentrerad vård och, om möjligt, skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet.

Enligt personcentrerad vård är patienter personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/anhöriga och professionella vårdgivare. Utgångspunkten är patientens berättelse, som skrivs ner på ett strukturerat sätt. Baserat på berättelsen och övriga undersökningar skrivs en hälsoplan, som innehåller mål och strategier för implementering och kort- och långsiktig uppföljning. Målet är en god och säker vård genom att initiera och utveckla ett partnerskap mellan patient/anhörig och sjukvårdspersonal, med utgångspunkt i personens resurser, kapacitet och behov.

Syftet med arbetet i denna standardiseringskommitté, SIS/TK 602, är att spegla och bidra till arbetet i CEN/TC 450, Minimum requirements of patient involvement in person-centred care, vars mål är att skapa en operativ kvalitetsstandard med riktlinjer för patientdelaktighet i  personcentrerad vård. Arbetet i kommittén gynnar både tjänsteleverantörer, de europeiska medborgarna och stärka den fria rörligheten i Europa för personal och patienter.


Webinar om Hälsa, vård och omsorg - Varför standardisera?

Den 16 december 2020 höll vi ett webinar om Hälsa, vård och omsorg - Varför standardisera? Tema på det första är samhällsnytta, kvalitetssäkring och innovation om du missade tillfället.  Nästa webinar är 4 februari 2021. Välkommen att anmäla dig här>> 

13:10 minuter in i filmen ovan ses Axel Wolf, ordförande i CEN/TC 450, prata om det europeiska arbetet med standardisering för patientdelaktighet i personcentrerad vård.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 8 företag och organisationer
Funktionsrätt Sverige, SUNDBYBERG
Göteborgs Universitet GPCC, Göteborg
Njurförbundet, STOCKHOLM
Region Dalarna, FALUN
Region Skåne, MALMÖ
Sveriges Kommuner & Regioner, STOCKHOLM
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Vårdförbundet Förhandlingsstrategisk avdelning, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 450, Patient involvement in person-centred care
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020) Tandvård allmänt (11.060.01) Kvalitetsledningssystem inom hälso och sjukvård (11.110) Medicintekniska kvalitetssystem (11.110.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Mer information

Mer om arbetet kring patientdelaktighet. Här kan du ladda ner detaljerat informationsblad.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@sis.se

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se