Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 602

Patientdelaktighet i personcentrerad vård

Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten är en partner i vården. Det finns ett stort behov av en gemensam syn på såväl begrepp som kvaliteten inom vården i hela Europa. Standardiseringsarbetet syftar till att reda ut begreppen, ta fram tydliga riktlinjer för patientdelaktighet i personcentrerad vård och, om möjligt, skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet.

Enligt personcentrerad vård är patienter personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/anhöriga och professionella vårdgivare. Utgångspunkten är patientens berättelse, som skrivs ner på ett strukturerat sätt. Baserat på berättelsen och övriga undersökningar skrivs en hälsoplan, som innehåller mål och strategier för implementering och kort- och långsiktig uppföljning. Målet är en god och säker vård genom att initiera och utveckla ett partnerskap mellan patient/anhörig och sjukvårdspersonal, med utgångspunkt i personens resurser, kapacitet och behov.

Syftet med arbetet i denna standardiseringskommitté, SIS/TK 602, är att spegla och bidra till arbetet i CEN/TC 450, Minimum requirements of patient involvement in person-centred care, vars mål är att skapa en operativ kvalitetsstandard med riktlinjer för patientdelaktighet i  personcentrerad vård. Arbetet i kommittén gynnar både tjänsteleverantörer, de europeiska medborgarna och stärka den fria rörligheten i Europa för personal och patienter.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
EN WD, Patient involvement in health care - Minimum requirements for person-centred care
Deltagare 17 företag och organisationer
Baxter Medical AB, Kista
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Göteborgs Universitet, GPCC, Göteborg
Landstinget Dalarna, Falun
Landstinget Sörmland, Eskilstuna
Njurförbundet, Sundbyberg
ODM, Sollentuna
Region Jönköpings län, Jönköping
Region Kronoberg, Växjö
Region Skåne, Malmö
Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Sveriges Tandläkarförbund, Stockholm
Vårdförbundet, Stockholm
Västra Götalandsregionen Regionens Hus, Göteborg
Östersunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 450, Patient involvement in person-centred care
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård Medicin allmänt Tandvård allmänt Kvalitetsledningssystem inom hälso och sjukvård Medicintekniska kvalitetssystem