Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 602:2021

Bedömning av överensstämmelse - Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård enligt SS-EN 17398 - Certifieringsordning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 602:2021

Bedömning av överensstämmelse - Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård enligt SS-EN 17398 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument definierar krav för certifieringsorgan som utför revision och certifiering av hälsooch sjukvårdsorganisationer som tillämpar SS-EN 17398 i syfte att certifieringsorgan utför revisionen och certifieringen på ett likvärdigt och opartiskt sätt.
Kraven i SS-EN 17398 ingår inte i detta dokument.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Medicin allmänt (11.020) Hälso- och sjukvårdstjänster: allmänt (11.020.10)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 602:2021

Bedömning av överensstämmelse - Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård enligt SS-EN 17398 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Patientdelaktighet i personcentrerad vård, SIS/TK 602

Internationell titel: Conformity assessment - Patient involvement in healthcare according to SS-EN 17398 - Certification scheme

Artikelnummer: STD-80028951

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-05-04

Antal sidor: 16