Standard Svensk standard · SS-EN 17398:2020

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - Minimikrav för personcentrerad vård

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17398:2020

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - Minimikrav för personcentrerad vård
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument beskriver minimikrav för patientdelaktighet i hälso- och sjukvårdstjänster i syfte att
skapa gynnsamma strukturella villkor för personcentrerad vård.
Det kan användas före, under och efter den aktuella vård som vårdpersonalen tillhandahåller.
Detta dokument kan också användas på strategisk nivå för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring, för
upphandling, utbildnings- och tillsynsändamål och som ett vägledande dokument för forsknings- ,
utvecklingsprojekt samt implementeringsprojekt av personcentrerad vård.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdstjänster: allmänt (11.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17398:2020

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - Minimikrav för personcentrerad vård
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Patientdelaktighet i personcentrerad vård, SIS/TK 602

Internationell titel: Patient involvement in health care - Minimum requirements for person-centred care

Artikelnummer: STD-80023860

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-06-16

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 17398:2020