Standard Swedish standard · SS-EN 17398:2020

Patient involvement in health care - Minimum requirements for person-centred care

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17398:2020

Patient involvement in health care - Minimum requirements for person-centred care
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument beskriver minimikrav för patientdelaktighet i hälso- och sjukvårdstjänster i syfte att
skapa gynnsamma strukturella villkor för personcentrerad vård.
Det kan användas före, under och efter den aktuella vård som vårdpersonalen tillhandahåller.
Detta dokument kan också användas på strategisk nivå för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring, för
upphandling, utbildnings- och tillsynsändamål och som ett vägledande dokument för forsknings- ,
utvecklingsprojekt samt implementeringsprojekt av personcentrerad vård.

Subjects

Health care services in general (11.020.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17398:2020

Patient involvement in health care - Minimum requirements for person-centred care
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80023860

Edition: 1

Approved: 6/16/2020

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 17398:2020