Standardutveckling · SIS/TK 610

Onlinespel

Arbetet inom SIS kommitté för Onlinespel, SIS/TK 610, grundar sig ursprungligen på EU:s begäran till CEN att ta fram en standard kring rapportering för onlinespel. Sverige har aktivt deltagit i detta arbete genom deltagarna i SIS kommitté. Standarden SS/EN 17531 färdigställdes och publicerades 2021. Våren 2023 inleds arbetet med att utveckla en europeisk standard för indikatorer som stöd för identifiering och förebyggande av riskfyllt och problematiskt spelande- Markers of harm.

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, fick 2018 uppdraget av EU-kommissionen att utveckla en standard kring ”reporting in support of supervision of Online gambling services”. Omfattningen av arbetet är baserat på EU-kommissionens standardiseringsbegäran M/558: "Datarapportering av speltransaktioner för ”online gambling services”. 

CEN startade under ledning av Frankrike (AFNOR) en ny europeisk teknisk kommitté som ansvarar för arbetet. Kommitténs namn är sedan våren 2021 ”CEN/TC 456 Online Gambling". Redan i slutet av år 2017 skapades SIS tekniska kommitté för Onlinespel - SIS/TK 610 - med de svenska intressenterna (se längre ner på denna sida under "Deltagare") som ville delta och vara Sveriges röst i arbetet med att ta fram den av EU-kommissionen beställda standarden. I arbetet med standarden för rapportering har Sveriges position varit att bevaka Svenska intressen och påverka så att aspekter kring konsumentskydd och rapportering avseende omsorgsplikt förs in i arbetet.

Standarden kring rapportering, SS/EN 17531, Rapportering som stödjer tillsynsmyndigheterna av online-speltjänster i EU:s medlemsländer att utföra tillsyn, publicerades i CEN:s 34 medlemsländer. Den har i dagsläget ingen inverkan på Svenska spelbolag i och med att Spelinspektionen inte hänvisar till standarden i någon föreskrift.

Hör av dig till oss i projektledningen (se detaljer till höger på denna sida) om du och din organisation är intresserade av att delta i det nya arbetet med att utveckla en standard för Markers of harm.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 1 standarder
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Svenska Spel, Solna
AB Trav & Galopp, Stockholm
Betsson AB, Stockholm
Branschföreningen För Onlinespel, Stockholm
LeoVegas Gaming Ltd, Sliema MALTA
PR Entertainment (i Stockholm) AB, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 456, Online Gambling
CEN/TC 456/WG 1, Online gambling reporting
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se

Peter Randén
Ordförande
AB Svenska Spel