Nyhet · 2021-12-09

Ser utmaningar med globala leverantörer och nationella regleringar

Peter Randén, Compliance officer på AB Svenska Spel är ny ordförande för SIS kommitté 610, Onlinespel. Han ser sig som en garant för att ingen ska fuska eller bli lurad.

sis_nyhetsbrev_ordfTK610.jpg

Det är en ung bransch med många utmaningar, inte minst inom spelansvar och omsorgsplikt och att motverka matchfixning. Även regleringen är ung, såväl lag, som förordning och föreskrifter kom så sent som 2019 och det finns mycket att tolka och förbättra, både i spelbolagens tillämpning och i lagstiftares och tillsynsmyndigheters regelverk, menar Peter Randén.

- Jag fokuserar på att koncernens bolag ska leva upp till spelregleringens krav i allmänhet och de tekniska kraven som kräver olika former av test och certifiering i synnerhet, säger han.

För ungefär fyra år sedan bytte Peter bana och lämnade telekombranschen för spelbranschen. När frågan om att bli ordförande för SIS TK 610 kom var det naturligt för honom att formalisera sitt engagemang inom utveckling av standarder. Han hade tidigare suttit med som expert i arbetsgruppen inom CEN TC 456, och var i praktiken den var sammanhållande för den svenska delegationen.

Samhällsutveckling och efterfrågan på standarder

Peter Randéns erfarenhet är att det kan vara svårt att se nyttan med europeiska standarder, eftersom spelbranschen i Europa är styrd av respektive lands myndigheter och deras reglering. I vissa fall motarbetas till och med försök till standardisering inom detta område.

- Jag kan se nyttor med standarder där, ska vi kalla det, konkurrensneutrala tekniska funktioner mår bra av att implementeras i de stora leverantörernas system och därmed betjäna många marknader, säger Peter Randén.

Främst går det att finna nyttor inom områden som inte är reglerade. I Sverige är de flesta områden redan reglerade, därför behövs att Spelinspektionen ser nyttan med standarden och baserar sina föreskrifter på den. Så långt har arbetet inte kommit idag, däremot är Spelinspektionen medlem i TK 610 för att kunna bevaka och även påverka arbetet med standarden.

Anledning till engagemang

Peter Randén ser gärna att fler verksamheter ansluter sig till kommittéarbetet, men är medveten om att det beror på åt vilket håll utvecklingen går. Beroende på vilka frågor som tas upp i det europeiska arbetet kan intresset för kommittéarbete öka, både i Sverige och internationellt. Så det finns all anledning att bevaka vad som pågår inom TK 610 just nu och den som vill veta mer om hur det är att delta i en teknisk kommitté hos SIS är välkommen att kontakta Christa Windefalk Ahlenblom, projektledare för kommittén Onlinespel, www.sis.se/tk610