Tekniska kommittéer inom säkerhet, skydd och beredskap

Säkerhet, skydd och beredskap är ett brett område, som kan handla om hur vi skyddar oss från alltifrån terrorism, organiserad brottslighet, naturkatastrofer, pandemier och tekniska olyckor. Många av de utmaningar och hot som nationer, industrier, organisationer och individer står inför är ofta föränderliga, gränslösa, komplexa och oförutsägbara. Säkerhet, skydd och beredskap är därmed något som berör många och bör vara en integrerad del av vårt samhälle.

Visa mer/mindre

Standarder möjliggör ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att öka kunskap om hot och risker, hur de kan förebyggas och undvikas. De underlättar för organisationer och personer att enklare förstå och ställa om, för ett säkrare och tryggare samhälle.