Standardutveckling · SIS/TK 172

Värdeförvaringsenheter

Pengar, värdehandlingar och värdeföremål kan behöva skyddas från till exempel brand och stöld. Kommitténs standardiseringsarbete syftar till att öka säkerheten för hantering av dessa samt att göra det möjligt för köpare att jämföra säkerhetsnivåerna hos produkter och jämföra liknande produkter från olika tillverkare.

Kommittén för värdeförvaringsenheter är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder inom Europa och nationellt. Målet för arbetet är att ta fram standarder för provning och klassificering av inbrottsskydd hos värdeförvaringsenheter såsom stöldskyddsskåp, säkerhetsskåp, värdeskåp, valv, valvdörrar, serviceboxar, deponeringsskåp och skåp till betalningsautomater. Utöver detta arbetar kommittén även med standarder för provning och klassificering av brandskydd hos förvaringsskåp och förvaringsrum, samt lås till olika värdeförvaringsenheter. 

Arbetet med att utforma gemensamma krav på värdeförvaringsenheter startade på 1950-talet med att minimikrav på säkerhetsskåp önskades från bland annat försäkringsbolagen. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
EN 15713, Säker destruktion av konfidentiellt material - Policy
NWIP Secure storage units, Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening - distributed systems
EN 1300, Värdeförvaringsenheter - Klassificering av högsäkerhetslås med avseende på motståndskraft mot otillbörlig öppning
EN 17646, Värdeförvaringsenheter - Klassificering av högsäkerhetslås med avseende på motståndskraft mot otillbörlig öppning - distribuerade system
Visa fler Visa färre
Utgivet 10 standarder
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 172/AG 01, Inbrottsskydd
SIS/TK 172/AG 02, Brandskydd
SIS/TK 172/AG 03, Lås till värdeförvaringsenheter
SIS/TK 172/AG 04, Infärgning m.m. av sedlar
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, ESKILSTUNA
Claves International AB, NACKA
Engtex AB, ULRICEHAMN
Gunnebo Safe Storage Nordics AB, Göteborg
Profsafe AB, ANDERSTORP
Robur Safe AB, SLÖINGE
Scandinavian Safe AB, HUDDINGE
Secura Sweden AB, UPPSALA
SSF Service AB, STOCKHOLM
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, STOCKHOLM
Säkerhetspolisen SÄPO, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 332, Security equipment for financial institutions and commercial organizations
CEN/TC 263, Secure storage of cash, valuables and data media
CEN/TC 263/WG 1, Burglary resistance
CEN/TC 263/WG 2, Fire resistance
CEN/TC 263/WG 3, Safe locks
CEN/TC 263/WG 5, Secure destruction of confidential material
SIS/TK 172/AG 01, Inbrottsskydd:

CEN/TC 263/WG 1, Burglary resistance

SIS/TK 172/AG 02, Brandskydd:

CEN/TC 263/WG 2, Fire resistance

SIS/TK 172/AG 03, Lås till värdeförvaringsenheter:

CEN/TC 263/WG 3, Safe locks

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skydd mot brott (13.310)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nina Schröder
Projektledare
0704 269 875
nina.schroder@sis.se

Robin Jakobsson
Projektledare
robin.jakobsson@sis.se

Caroline Klementsson
Projektassistent
caroline.klementsson@sis.se