Standardutveckling · SIS/TK 172

Värdeförvaringsenheter

Pengar, värdehandlingar och värdeföremål kan behöva skyddas från till exempel brand och stöld. Kommitténs standardiseringsarbete syftar till att öka säkerheten för hantering av dessa samt att göra det möjligt för köpare att jämföra säkerhetsnivåerna hos produkter och jämföra liknande produkter från olika tillverkare.

Kommittén för värdeförvaringsenheter är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder inom Europa och nationellt. Målet för arbetet är att ta fram standarder för provning och klassificering av inbrottsskydd hos värdeförvaringsenheter såsom stöldskyddsskåp, säkerhetsskåp, värdeskåp, valv, valvdörrar, serviceboxar, deponeringsskåp och skåp till betalningsautomater. Utöver detta arbetar kommittén även med standarder för provning och klassificering av brandskydd hos förvaringsskåp och förvaringsrum, samt lås till olika värdeförvaringsenheter. 

Arbetet med att utforma gemensamma krav på värdeförvaringsenheter startade på 1950-talet med att minimikrav på säkerhetsskåp önskades från bland annat försäkringsbolagen. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
N283 NWIP Secure storage units, Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening - distributed systems
EN 15713, Säker destruktion av konfidentiellt material - Policy
EN 15659, Värdeförvaringsenheter klassificering och provning av brandmotstånd - brandsäkerhet hos enheter vid påverkan upp till 170 °C
EN 1047-1, Värdeförvaringsenheter - Klassificering och provning av brandmotstånd - Del 1: Dataskåp och diskettinsatser
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 172/AG 01, Inbrottsskydd
SIS/TK 172/AG 02, Brandskydd
SIS/TK 172/AG 03, Lås till värdeförvaringsenheter
SIS/TK 172/AG 04, Infärgning m.m. av sedlar
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Claves International AB, Nacka
dormakaba Sverige AB, Västra Frölunda
Engtex AB, Mullsjö
Gunnebo Nordic AB, Göteborg
Kammarkollegiet, Stockholm
Profsafe AB, Anderstorp
Robur Safe AB, Slöinge
Scandinavian Safe AB, Huddinge
Secura Sweden AB, Uppsala
SSF Service AB, Stockholm
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Säkerhetspolisen SÄPO, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 263, Secure storage of cash, valuables and data media
CEN/TC 263/WG 1, Secure storage - Resistance to burglary
CEN/TC 263/WG 2, Secure storage - Resistance to fire
CEN/TC 263/WG 3, High secure locks for secure storage containers
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Skydd mot brott


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nina Schröder

Nina Schröder
Projektledare
+46855552144
nina.schroder@sis.se

Camilla Halén

Camilla Halén
Projektassistent
+46855552006
camilla.halen@sis.se