Standard Svensk standard · SS-EN 15659:2019

Värdeförvaringsenheter klassificering och provning av brandmotstånd - brandsäkerhet hos enheter vid påverkan upp till 170 °C

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for light fire storage units providing protection against fire. The method of test is specified to determine the ability of light fire storage units to protect paper media from the effects of fire. Two levels of fire exposure periods (LFS 30 and LFS 60) are specified using the maximum temperature increase permitted within the storage space of the light fire storage unit. Protection after the fire exposure of 30 min (LFS 30) or 60 min (LFS 60) is not ensured by this document, but by European Standard EN 1047-1. Requirements are also specified for the test specimen, the technical documentation for the test specimen, correlation of the test specimen with the technical documentation, preparation for type testing and test procedures. A scheme to classify the light fire storage units from the test results is also given (see Table 1).

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Skydd mot brott (13.310) Inredning (91.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värdeförvaringsenheter, SIS/TK 172

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80014100

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-08-13

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 15659:2009