Tekniska kommittéer inom arbetsmiljö

Det är oerhört värdefullt att arbeta mot bättre arbetsmiljöer. För individer och organisationer ska de vara säkra och hälsosamma att befinna sig på. Detta är en stark drivkraft inom många områden där det finns standarder, till exempel när det gäller personlig skyddsutrustning, maskinsäkerhet, inomhusmiljö, ergonomi och arbetsmiljöledningssystem.

Genom arbetsmiljöstandarder och att arbetsmiljöaspekter vanligtvis är integrerade i olika produkt- eller processtandarder blir det enklare för tillverkare att utveckla arbetsmiljöanpassade produkter och sätta dessa på marknaden. På så vis bidrar standarder till en hållbar och säker samhällsutveckling, till nytta för privatpersoner, arbetstagare och företag.

> Additiv tillverkning – TK 563


> Ambulanssjukvård – TK 351


> Anläggningsmaskiner och gruvdrift – TK 225


> Automation och information (Smart manufacturing) – TK 280


Arbetsmiljöledningssystem – TK 301


> Brand och räddning – TK 360


Byggakustik – TK 197


> Bygghissar – TK 460


> Gasflaskor – TK 296


Cisterner och processkärl – TK 295


> Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast – TK 290


> Cyklar – TK 235


> Ergonomi och human factors – TK 380


> Handhållna maskiner – TK 246


> Handhållna skogsmaskiner – TK 212


> Hissar och rulltrappor – TK 211


> Hjulförvaring – TK 218/AG 1


Hjälmar  TK 525


> Hjälpmedel – TK 344


> Industritruckar – TK 221


Konstruktion, tillverkning och kontroller av tryckbärande anordningar – TK 298


> Laboratorieutrustning – TK 440


> Lantbruksmaskiner – TK 228


> Lantbrukssprutor – TK 224


Ledningssystem för trafiksäkerhet – TK 511


> Livsmedels- och förpackningsmaskiner – TK 244


> Luftbehandlingsteknik – TK 170


> Luftkvalitet (arbetsplatsluft) – TK 423/AG 3


Lyftkranar – TK 262


> Lyftplattformar – TK 267


Lyftredskap – TK 222


> Lyftteknik inom underhållningssektorn – TK 463


> Markutrustning för flygplatser – TK 259


Maskinsäkerhet – TK 282


> Maskinsäkerhet i stål- och metallverk – TK 261


> Motordrivna trädgårdsredskap – TK 230


Pannanläggningar – TK 285


Personlig fallskyddsutrustning – TK 403


> Personlig skyddsutrustning – Andning, Hörsel, Ögon TK 635


Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk – TK 436


Robotik – TK 278


Samordningsgrupp för tillgänglighet – TK 536


> Skogsmaskiner – TK 231


Skyddskläder – TK 402


Skyddsskor – TK 397


> Stegar – TK 171


> Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk – TK 193


> Temporära konstruktioner – TK 173


Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö – TK 453


> Träbearbetningsmaskiner och verktyg – TK 247


Verktygsmaskiner – TK 275


Vibration och stöt – TK 111