Standardutveckling · SIS/TK 440

Laboratorieutrustning

I laboratorium hanteras bland annat kemikalier och gaser som kan ha en skadlig inverkan vid olyckshändelser. Därför är det viktigt att korrekt och tillförlitlig utrustning finns på plats. Deltagarna i kommittén deltar aktivt i arbetet med standarder för dragskåp, säkerhetsskåp och nödduschar. Det har bland annat resulterat i en standard på sex delar som beskriver hur man provar laboratoriedragskåps prestanda.

Standarderna är ett viktigt verktyg för att öka säkerheten på laboratorier, och bidrar på så sätt till en bättre arbetsmiljö. Standarderna som tas fram i kommittén gäller för användning i laboratorier och inte i produktion.

Gemensamma europastandarder för laboratorieutrustning främjar dessutom handel och utveckling inom Europa.

Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft, för dragskåp med variabelt luftflöde och för säkerhetsskåp för gasflaskor.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 8 standarder
EN ISO 6417, Mikrofluidpumpar - Symboler och prestandakommunikation
EN ISO 23783-1, Automatiserade vätskehanteringssystem - Del 1: Terminologi och allmänna krav
EN ISO 23783-2, Automatiserade vätskehanteringssystem - Del 2: Mätmetoder för volumetrisk kalibrering
EN ISO 23783-3, Automatiserade vätskehanteringssystem - Del 3: Bestämning och rapportering av volumetriska kalibreringsdata
EN 17242, Recirkulerande dragskåp
EN 12469-1, Biologiska säkerhetsbänkar - Del 1: Klassificering och allmänna krav
EN 12469-2, Biologiska säkerhetsbänkar - Del 2: Biologiska säkerhetsbänkar Klass II
EN 12469-5, Biologiska säkerhetsbänkar - Del 5: Installation, driftsättning och underhåll
Visa fler Visa färre
Utgivet 54 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Fumex AB, Skellefteå
Jan-Anders Kipping,
Medical Care System MCS AB, Flen
Nederman Holding AB, Helsingborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 336, Laboratory design
CEN/TC 332, Laboratory equipment
CEN/TC 332/WG 1, Glass and plastics devices including volumetric instruments
CEN/TC 332/WG 2, Furniture and installation
CEN/TC 332/WG 4, Fume cupboards and associated ventilation
CEN/TC 332/WG 6, Emergency safety showers
CEN/TC 332/WG 7, Microfluidic devices
CEN/TC 332/WG 8, Safety cabinets and Isolators
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Kemiteknik (71) Laboratoriemedicin (11.100) Skydd mot brand (13.220) Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Mätning av volym, massa, densitet, viskositet (17.060) Kemiska laboratorier, laboratorieutrustning (71.040.10) Laboratorievaror och liknande produkter (71.040.20) Övrigt (83.140.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se

Jan-Anders Kipping
Ordförande
Jan-Anders Kipping