Standardutveckling · SIS/TK 440

Laboratorieutrustning

I laboratorium hanteras bland annat kemikalier och gaser som kan ha en skadlig inverkan vid olyckshändelser. Därför är det viktigt att korrekt och tillförlitlig utrustning finns på plats. Deltagarna i kommittén deltar aktivt i arbetet med standarder för dragskåp, säkerhetsskåp och nödduschar. Det har bland annat resulterat i en standard på sex delar som beskriver hur man provar laboratoriedragskåps prestanda.

Standarderna är ett viktigt verktyg för att öka säkerheten på laboratorier, och bidrar på så sätt till en bättre arbetsmiljö. Standarderna som tas fram i kommittén gäller för användning i laboratorier och inte i produktion.

Gemensamma europastandarder för laboratorieutrustning främjar dessutom handel och utveckling inom Europa.

Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft, för dragskåp med variabelt luftflöde och för säkerhetsskåp för gasflaskor.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 6 standarder
EN 17242, Recirkulerande dragskåp
EN ISO 8655-9, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 8: Manuella precisionslaboratoriesprutor
EN ISO 8655-8, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 8: Ett fotometrisk referensmätningsförfarande för bestämning av volymen
EN 15154-6, Nödduschar och anordningar för ögonspolning - Del 6: Kroppsduschar med flera munstycken fast ansluten till vattenledning för andra platser än laboratorier
CEN/TS N 474, Ventilationssystem i laboratorier
EN 15154-5, Nödduschar och anordningar för ögonspolning - Del 5: Nödduschar fast anslutna till vattenledning för andra platser än laboratorier
Visa fler Visa färre
Utgivet 48 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Ph Nederman & Co, Helsingborg
Arbetsmiljöverket, Stockholm
FTF Arbetsmiljö, Vega
Fumex AB, Skellefteå
Medical Care System MCS AB, Flen
Nederman Holding AB, Helsingborg
Uppsala universitet Biomedicinskt Centrum BMC, Uppsala
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 332, Laboratory equipment
CEN/TC 332/WG 2, Fittings and fixtures
CEN/TC 332/WG 4, Fume cupboards
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Kemiteknik Laboratoriemedicin Skydd mot brand Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand Mätning av volym, massa, densitet, viskositet Kemiska laboratorier, laboratorieutrustning Laboratorievaror och liknande produkter Övrigt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon

Leif Johanzon
Projektledare
08-55552071
leif.johanzon@sis.se

Karin Ekström

Karin Ekström
Projektassistent
08-55552002
karin.ekstrom@sis.se