Standardutveckling · SIS/TK 440

Laboratorieutrustning

Inom kommittén utarbetas standarder för olika typer av laboratorieutrustning (dragskåp, punktutsug, nödduschar, kemikalieskåp, laboratorieinredning m.m.), där terminologi, prestandakrav och provningsmetoder definieras.

Standarderna ger vägledning vid tillverkning, användning och provning av laboratorieutrustning, och är viktiga verktyg för att öka säkerheten och att förbättra arbetsmiljön på laboratorier.

Standarderna främjar också handel och utveckling, och bidrar i arbetet med att uppfylla några av de globala hållbarhetsmålen.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Utgivet 57 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Fumex AB, Skellefteå
Jan-Anders Kipping,
Medical Care System MCS AB, Flen
Nederman Holding AB, Helsingborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 336, Laboratory design
CEN/TC 332, Laboratory equipment
CEN/TC 332/WG 1, Glass and plastics devices including volumetric instruments
CEN/TC 332/WG 2, Furniture and installation
CEN/TC 332/WG 4, Fume cupboards and associated ventilation
CEN/TC 332/WG 6, Emergency safety showers
CEN/TC 332/WG 7, Microfluidic devices
CEN/TC 332/WG 8, Safety cabinets and Isolators
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Kemiteknik (71) Laboratoriemedicin (11.100) Skydd mot brand (13.220) Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Mätning av volym, massa, densitet, viskositet (17.060) Kemiska laboratorier, laboratorieutrustning (71.040.10) Laboratorievaror och liknande produkter (71.040.20) Övrigt (83.140.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se

Jan-Anders Kipping
Ordförande
Jan-Anders Kipping