Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-6:2022

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 6: Gravimetriska metoder för bestämning av mätfel (ISO 8655-6:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-6:2022

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 6: Gravimetriska metoder för bestämning av mätfel (ISO 8655-6:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a gravimetric reference measurement procedure for the determination of volume of piston-operated volumetric apparatus (POVA). The procedure is applicable to complete systems comprising the basic apparatus and all parts selected for use with the apparatus, disposable or reusable, involved in the measurement by delivery (Ex) or contained (In).

Ämnesområden

Mätning av volym, massa, densitet, viskositet (17.060) Laboratorievaror och liknande produkter (71.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-6:2022

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 6: Gravimetriska metoder för bestämning av mätfel (ISO 8655-6:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratorieutrustning, SIS/TK 440

Internationell titel: Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric reference measurement procedure for the determination of volume (ISO 8655-6:2022)

Artikelnummer: STD-80035370

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-05-16

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 8655-6