Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-6

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 6: Gravimetriska metoder för bestämning av mätfel (ISO 8655-6:2002)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8655-6:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-6

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 6: Gravimetriska metoder för bestämning av mätfel (ISO 8655-6:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 8655 specifies the reference method for conformity testing of piston-operated volumetric apparatus, whereby errors of measurement are determined gravimetrically.The tests are applicable to complete systems comprising the basic apparatus and all parts selected for use with the apparatus,disposable or reusable,involved in the measurement by uptake (In)or delivery (Ex)process. NOTE General requirements and definitions of terms of piston-operated volumetric apparatus are given in ISO 8655-1.For the metrological requirements,maximum permissible errors,requirements for marking and information to be provided for users for piston-operated volumetric apparatus,see ISO 8655-2 for piston pipettes,see ISO 8655-3 for piston burettes,see ISO 8655-4 for dilutors and see ISO 8655-5 for dispensers.Alternative test methods such as photometric and titrimetric methods will be the subject of a future Part 7 to ISO 8655.

Ämnesområden

Mätning av volym, massa, densitet, viskositet (17.060) Laboratorievaror och liknande produkter (71.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-6

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 6: Gravimetriska metoder för bestämning av mätfel (ISO 8655-6:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratorieutrustning, SIS/TK 440

Internationell titel: Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error (ISO 8655-6:2002)

Artikelnummer: STD-33878

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-28

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN ISO 8655-6:2022