Standard Svensk standard · SS-EN ISO 384:2016

Laboratorieglas - Principer för utformning och konstruktion av utrustning för volymmätning (ISO 384:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 384:2016

Laboratorieglas - Principer för utformning och konstruktion av utrustning för volymmätning (ISO 384:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard sets out principles for the design of volumetric instruments manufactured from glass or from plastics in order to facilitate the most reliable and convenient use to the intended degree of accuracy.

Ämnesområden

Mätning av volym, massa, densitet, viskositet (17.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 384:2016

Laboratorieglas - Principer för utformning och konstruktion av utrustning för volymmätning (ISO 384:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratorieutrustning, SIS/TK 440

Internationell titel: Laboratory glass and plastics ware - Principles of design and construction of volumetric instruments (ISO 384:2015)

Artikelnummer: STD-8018302

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-01-12

Antal sidor: 28