Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-3:2022

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 3: Kolvbyretter (ISO 8655-3:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-3:2022

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 3: Kolvbyretter (ISO 8655-3:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies
—    metrological requirements,
—    maximum permissible errors,
—    requirements for marking and
—    information to be provided for users,
for burettes. This document is applicable to burettes with nominal volumes up to 100 ml, designed to deliver their specified volume (Ex).

Ämnesområden

Mätning av volym, massa, densitet, viskositet (17.060) Laboratorievaror och liknande produkter (71.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8655-3:2022

Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 3: Kolvbyretter (ISO 8655-3:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratorieutrustning, SIS/TK 440

Internationell titel: Piston-operated volumetric apparatus - Part 3: Burettes (ISO 8655-3:2022)

Artikelnummer: STD-80035367

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-05-16

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 8655-3