Standardutveckling · SIS/TK 536

Samordningsgrupp för tillgänglighet

Världens befolkning blir allt äldre, beräkningar från FN:s befolkningsfond (UNFPA) visar att 22 procent av världens befolkning kommer vara över 60 år 2050. Att människor blir äldre visar på stora förbättringar inom hälsa, tillgång till näring och ekonomiskt välmående, men en åldrande befolkning ställer också krav på samhällen och på tekniska lösningar så att alla oberoende av ålder eller funktionsnedsättningar kan ta del av och bidra i samhället.

Standardisering och standarder är ett viktigt forum och verktyg för att identifiera, förankra och utveckla krav på tillgänglighet och användbarhet för människor med olika förutsättningar och behov. Arbetet för att öka tillgänglighet och användarbarhet inom standardisering och i standarder grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ratificerades av EU och Sverige 2007.

 


Webinar om fördelen att standardisera

Den 16 december 2020 höll vi ett webinar om Hälsa, vård och omsorg - Varför standardisera? Tema på det första är samhällsnytta, kvalitetssäkring och innovation om du missade tillfället. Nästa webinar är 4 februari 2021.

 

 

 


Den 22 september 2017 anordnades ett frukostseminarium på SIS om en ny Europastandard om Design För Alla. Nedan kan du se presentationerna från seminariet.

Seminariet finns även i SIS youtube-kanal i två versioner. En spellista är försedd med web captioners automattext som användes för att i realtid livetexta seminariet, den andra spellistan har undertexter, där den automattextade texten har rättats och justerats.

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Informationsmaterial
Arbetar nu med 2 standarder
ISO 21902, Tourism and related services — Accessible tourism for all — Requirements and recommendations
EN 17478, Transporttjänster - Kundkommunikation för persontransporttjänster - En Universal Design-strategi
Utgivet 3 standarder
Deltagare 15 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, SOLNA
De Handikappades Riksförbund Stockholmsavdelningen, STOCKHOLM
DHR, FARSTA
FKS föreningen för kognitivt stöd, Brottby
Funka Nu AB, STOCKHOLM
Funktionsrätt Sverige, SUNDBYBERG
Föreningen Begripsam, Stockholm
Hörselskadades Riksförbund HRF, KISTA
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Myndigheten för delaktighet, SUNDBYBERG
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Synskadades Riksförbund, ENSKEDE
Trafikverket, Borlänge
Västra Götalandsregionen, Skövde
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 228, Tourism and related services
ISO/TC 228/WG 14, Accessible tourism
CEN/CLC/JTC 12, Design for All
CEN/TC 320, Transport - Logistics and services
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser att kommentera på

Ämnesområden

Ergonomi (12)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Webbutbildning

Alla vinner när fler användarrepresentanter deltar i standardisering. Nu finns en webbutbildning för att på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt introducera användarrepresentanter till standardisering.

Hitta utbildingen här.

SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017

Svensk översättning av SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017 Riktlinjer för att beakta och inkludera tillgänglighet i standarder finns nu publicerad.

Guiden ger vägledning till standardutvecklare om hur de kan beakta och inkludera tillgänglighetskrav och rekommendationer i standarder som direkt eller indirekt inriktas på system som (dvs. produkter, tjänster och byggda miljöer) används av människor. Guiden är till nytta för tillverkare, produktutvecklare, tjänsteleverantörer och utbildare som vill bli mer insatta och utveckla sina varor eller tjänster.

Guiden kopplar ihop förmåga, nedsättning och användbarhet och strävar mot att så många människor som möjligt med olika förmågor och förutsättningar ska kunna använda produkten, tjänsten eller systemet.

Vill du veta mer kontakta projektledningen.

Guiden är gratis att ladda ner.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se