Standardutveckling · SIS/TK 536

Samordningsgrupp för tillgänglighet

Världens befolkning blir allt äldre, beräkningar från FN:s befolkningsfond (UNFPA) visar att 22 procent av världens befolkning kommer vara över 60 år 2050. Att människor blir äldre visar på stora förbättringar inom hälsa, tillgång till näring och ekonomiskt välmående, men en åldrande befolkning ställer också krav på samhällen och på tekniska lösningar så att alla oberoende av ålder eller funktionsnedsättningar kan ta del av och bidra i samhället.

Standardisering och standarder är ett viktigt forum och verktyg för att identifiera, förankra och utveckla krav på tillgänglighet och användbarhet för människor med olika förutsättningar och behov. Arbetet för att öka tillgänglighet och användarbarhet inom standardisering och i standarder grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ratificerades av EU och Sverige 2007.

2025 träder EU:s Tillgänglighetsdirektiv i kraft som ställer tillgänglighetskrav på produkter och tjänster för att göra EU mer tillgängligt och för att följa upp arbetet med att implementera FN-konventionen.


Webbinarium - Intressentmöte för harmoniserade standarder för Tillgänglighetsdirektivet

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan
Läs mer
Informationsmaterial
Nyheter
Utgivet 10 standarder
Deltagare 12 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
Autism Sverige, Stockholm
Begripsam AB, Stockholm
DHR, Farsta
DHR Stockholm, Stockholm
Funka Nu AB, Stockholm
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Konsumentverket / KO, Karlstad
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
PTS Post- och telestyrelsen, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 228, Tourism and related services
ISO/TC 228/WG 13, Sustainable tourism
CEN/CLC/JTC 12, Design for All
CEN/CLC/JTC 12/WG 1, Revision of EN 17161
CEN/TC 320, Transport - Logistics and services
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser att kommentera på

Ämnesområden

Ergonomi (12)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Bättre tillgänglighet på laddplatser

Ett webbinarium från 20 mars 2024.

Webbutbildning

Alla vinner när fler användarrepresentanter deltar i standardisering. Nu finns en webbutbildning, framtagen av Funktionsrätt Sverige, för att på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt introducera användarrepresentanter till standardisering.

Hitta utbildningen här.

SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017

Svensk översättning av SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017 Riktlinjer för att beakta och inkludera tillgänglighet i standarder finns nu publicerad.

Guiden ger vägledning till standardutvecklare om hur de kan beakta och inkludera tillgänglighetskrav och rekommendationer i standarder som direkt eller indirekt inriktas på system som (dvs. produkter, tjänster och byggda miljöer) används av människor. Guiden är till nytta för tillverkare, produktutvecklare, tjänsteleverantörer och utbildare som vill bli mer insatta och utveckla sina varor eller tjänster.

Guiden kopplar ihop förmåga, nedsättning och användbarhet och strävar mot att så många människor som möjligt med olika förmågor och förutsättningar ska kunna använda produkten, tjänsten eller systemet.

Vill du veta mer kontakta projektledningen.

Guiden är gratis att ladda ner.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se

Hans von Axelson
Ordförande
PTS Post- och telestyrelsen