Standard Svensk standard · SS-EN 15140:2006

Kollektivtrafik - Grundläggande krav och rekommendationer för system som mäter kvalitet på tillhandahållna tjänster

Status: Gällande

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) Ledningssystem för transporttjänster (04.110)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45261

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-04

Antal sidor: 24