Standard Svensk standard · SS-EN 17161:2019

Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17161:2019

Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

SS-EN 17161:2019 på svenska är förbetald av Post- och telestyrelsen, klicka här för att komma till registreringssidan >> 

 

Detta dokument har utarbetats enligt standardiseringsbegäran M/473, som överlämnats till CEN och CENELEC från Europeiska kommissionen, och ska omfatta tillgänglighet genom angreppssättet Design för Alla i relevanta aktiviteter för standardisering av produkter, varor och tjänster.

Den engelska titeln på detta dokument är: "Design for All – Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services – Extending the range of users" och har översatts till: "Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – utvidgar spektrumet av användare".

Dokumentet ställer krav på att sätta sig in i sin organisations interna och externa förutsättningar för att starta processer eller förbättra sina processer att uppnå tillgänglighet genom universell utformning. Utgångspunkten är användarnas olikheter och vad detta ställer för krav på lednings- och planprocesser, stödprocesser, design- och utvecklingsprocesser, uppföljningsprocesser och processer för ständig förbättring.

Genom universell utformning beaktas den mänskliga mångfalden för att utvidga spektrumet av användare. Angreppssättet inspirerar till innovation i organisationer så att ledningen värdesätter ett inkluderande och icke-stigmatiserande tankesätt, och stödjer en kultur som prioriterar människan. Universell utformning och innovation säkerställer optimala tillämpningar och aktiviteter, så att verksamheten får de bästa verktygen och resurserna på plats för att möjliggöra tillgängliga produkter, varor och tjänster, det vill säga det som i detta dokument benämns "tillgänglighetsresultat".

Syftet med tillgänglighet är att förhindra och undanröja hinder och säkerställa att personer med funktionsnedsättning har jämlik tillgång till produkter, varor och tjänster.

Tillgänglighet som ett resultat av att integrera universell utformning i hela organisationen kan maximera spektrumet av möjliga användare av produkter, varor och tjänster. Detta kan också öka den andel av befolkningen, inklusive personer med funktionsnedsättning, som fullständigt och på ett självständigt sätt kan delta i samhällslivet.

Omfattning
Detta dokument anger krav som gör det möjligt för en organisation att utforma, utveckla och tillhandahålla
produkter, varor och tjänster så att det bredaste spektrumet av användare, inklusive personer med
funktionsnedsättning kan få tillgång till, förstå och använda av dem.
Detta dokument anger krav och rekommendationer som gör det möjligt för en organisation att utvidga
spektrumet av användare genom att identifiera olika behov, egenskaper, förmågor och preferenser, genom att
direkt eller indirekt involvera användare och genom att använda kunskaper om tillgänglighet i sina rutiner och
processer.
Detta dokument anger krav som kan göra det möjligt för en organisation att uppfylla tillämpliga lagstadgade
krav eller krav i förordning eller i myndighetsföreskrift som gäller tillgänglighet för produkterna, varorna och
tjänsterna.
Kraven som beskrivs i detta dokument är allmänna och är avsedda att vara tillämpliga på alla relevanta delar
av alla organisationer, oavsett typ, storlek eller produkter, varor och tjänster som tillhandahålls.
Detta dokument främjar tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster på den
ordinarie marknaden och interoperabiliteten med assisterande teknologi.
Detta dokument ger inga tekniska specifikationer för design och förutsätter inte likformighet i design eller
funktion för produkter, varor och tjänster.

Ämnesområden

Standardisering Allmänna regler (01.120) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17161:2019

Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Samordningsgrupp för tillgänglighet, SIS/TK 536

Internationell titel: Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users

Artikelnummer: STD-80012208

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-13

Antal sidor: 60

Finns även på: SS-EN 17161:2019