Standard Swedish standard · SS-EN 17161:2019

Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17161:2019

Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger krav som gör det möjligt för en organisation att utforma, utveckla och tillhandahålla
produkter, varor och tjänster så att det bredaste spektrumet av användare, inklusive personer med
funktionsnedsättning kan få tillgång till, förstå och använda av dem.
Detta dokument anger krav och rekommendationer som gör det möjligt för en organisation att utvidga
spektrumet av användare genom att identifiera olika behov, egenskaper, förmågor och preferenser, genom att
direkt eller indirekt involvera användare och genom att använda kunskaper om tillgänglighet i sina rutiner och
processer.
Detta dokument anger krav som kan göra det möjligt för en organisation att uppfylla tillämpliga lagstadgade
krav eller krav i förordning eller i myndighetsföreskrift som gäller tillgänglighet för produkterna, varorna och
tjänsterna.
Kraven som beskrivs i detta dokument är allmänna och är avsedda att vara tillämpliga på alla relevanta delar
av alla organisationer, oavsett typ, storlek eller produkter, varor och tjänster som tillhandahålls.
Detta dokument främjar tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster på den
ordinarie marknaden och interoperabiliteten med assisterande teknologi.
Detta dokument ger inga tekniska specifikationer för design och förutsätter inte likformighet i design eller
funktion för produkter, varor och tjänster.

Subjects

Standardization, general rules (01.120) General (11.180.01) Ergonomics (13.180)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17161:2019

Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-80012208

Edition: 1

Approved: 3/13/2019

No of pages: 60

Also available in: SS-EN 17161:2019