Nyhet · 2021-12-10

Nya standarder harmoniserade mot EU:s tillgänglighetslag

EU:s tillgänglighetslag trädde i kraft våren 2019. Denna lag ställer tillgänglighetskrav på vissa produkter och tjänster. Den 28 juni 2022 genomförde  medlemsländerna  de förändringar som behövdes i landets lagstiftning och författningar för att uppfylla lagen.

sis_nyhetsbrev_audiovisuella.jpg

De produkter och tjänster som omfattas är:

 • e-handel
 • Produkter och tjänster för elektronisk kommunikation
 • Produkter och tjänster som ger tillgång till audiovisuella medietjänster
 • Banktjänster
 • Persontransporttjänster
 • e-böcker och läsplattor
 • Datorer och maskinvarusystem, inkl. operativsystem
 • Vissa självbetjäningsautomater, inkl. bankomater och betalterminaler

Produkter och tjänster på marknaden ska uppfylla tillgänglighetslagens krav senast den 28 juni 2025.

För att underlätta uppfyllnaden av tillgänglighetslagen föreslås att harmoniserade standarder tas fram med start 2022. Dessa tas fram på uppdrag av och godkänns av EU-kommissionen. Kraven i en harmoniserad standard är avstämda mot tillgänglighetslagens krav. Om man uppfyller kraven i en harmoniserad standard antas man uppfylla också tillgänglighetslagens motsvarande krav.

Kommissionen föreslår sex harmoniserade standarder, där tre är helt nya:

 1. Tillgängligheten för icke IKT-relaterad information om produkter
 2. Tillgängligheten för stödtjänster gällande produkter och tjänster (help desks, call center, teknisk support etc.)
 3. Tillgänglighet som rör nödkommunikation och besvarande av nödkommunikationer (PSAPs, public safety answering point, inklusive det europeiska nödnumret 112).

De övriga tre finns sedan, men föreslås revideras för att säkerställa harmoniseringen.

 1. SS-EN 301549 Tillgänglighetskrav för IKT-produkter och IKT-tjänster (som är harmoniserad mot webbtillgänglighetsdirektivet)
 2. SS-EN 17210 Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö - Funktionskrav
 3. SS-EN 17161 Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare

Är du intresserad av att delta och påverka de standarder som är på förslag eller vill du ha mer information? Välkommen att kontakta Alexandra Antoni projektledare alexandra.antoni@sis.se, 08-55 55 2092

Länk till EUs Tillgänglighetslag

Berörda SIS kommittéer

Samordningsgruppen för tillgänglighet SIS/TK 536

e-Tillgänglighet, SIS/TK 504

Tillgänglighet och använbarhet i byggd miljö, SIS/TK 453