Standardutveckling · SIS/TK 453

Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö

I ett samhälle är det viktigt att det skapas miljöer där alla kan röra sig fritt utan hinder för både inomhus och utomhus.

ISO-standarden Accessability and usability of the built environment (ISO 21542) uppdateras nu för att bli tydligare och mer användarvänlig. Även standardens terminologi, avsnittet om ramper, brandsäkerhet, ljudmiljö och hörselhjälpmedel, ledstråk och stöd för sysnskadade ska ses över och uppdateras. 

På européisk nivå är det nu full aktivitet i den europeiska kommittén Accessibility in the built environment som bildades 2016. Gruppen ska skriva nya standarder som kommer att gälla för hela Europa. Standarden hänger ihop med EU-mandatet 420. Mandatet handlar om funktionshinderspolitik och avser europeiska tillgänglighetskrav för offentlig upphandling i den byggda miljön.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
ISO 21542, Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö
EN 17210, Utformnings- och egenskapskrav för tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö
CEN/TR 17210-1, Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö- tekniska utförandekrav
Deltagare 10 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Birka Arkitektkontor & Design JEA KB, Bålsta
DHR, FARSTA
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Förbundet för delaktighet och jämlikhet, Lund
Hörselskadades Riksförbund HRF, Kista
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Synskadades Riksförbund, Enskede
Trafikverket Verksamhetsområde Investering, Sundbyberg
Västra Götalandsregionen WESTMA, VÄNERSBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 59/SC 16, Accessibility and usability of the built environment
ISO/TC 59/SC 16/WG 1, Accessibility and usability of the built environment
CEN/CLC/JTC 11, Accessibility in the built environment
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fysisk planering, stadsplanering (91.020) Byggnader Allmänt (91.040.01) Byggstandardpaket (92) Byggnadsutformning (94.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se