Standardutveckling · SIS/TK 453

Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö

I ett samhälle är det viktigt att det skapas miljöer där alla kan röra sig fritt utan hinder för både inomhus och utomhus.

Kommittén bevakar arbetet både på internationell (ISO) och europeisk nivå (CEN).

ISO
Den internationella standarden ISO 21542:2021 ”Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö” publicerades 2021. Den reviderades för att bli tydligare och mer användarvänlig. Standardens terminologi, avsnittet om ramper, brandsäkerhet, ljudmiljö och hörselhjälpmedel, ledstråk och stöd för synskadade sågs över och uppdaterades. 

Ett arbete som ligger under en internationell arbetsgrupp, ISO/TC 59/SC 16/WG 4: ”Tillgänglighet och användbarhet för den byggda miljön - Tillgänglighet för platsbundet kulturarv - Allmänna kriterier och metoder för insatser”, ISO 5729.

CEN
Vi har under 2021 fastställt en europeisk standard, som vi  översat till svenska och kommer att publiceras under våren 2024: SS-EN 17210:2021 ”Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö- Funktionskrav”.

Standarden, SS-EN 17210:2021  revideras för att harmoniseras enligt det nya tillgänglighetsdirektivet, och kommittén bevakar detta arbete. Tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44

Webbinarium - Intressentmöte för harmoniserade standarder för Tillgänglighetsdirektivet

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 2 standarder
Deltagare 9 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
Birka Arkitektkontor & Design JEA KB, Bålsta
DHR, Farsta
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet, Lund
Konsumentverket / KO, Karlstad
Myndigheten för delaktighet, Sundbyberg
Trafikverket Verksamhetsområde Investering, Sundbyberg
VGR, Västfastigheter, Vänersborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 59/SC 16, Accessibility and usability of the built environment
ISO/TC 59/SC 16/WG 4, Accessibility of immovable cultural heritage
CEN/CLC/JTC 11, Accessibility in the built environment
CEN/CLC/JTC 11/WG 1, Revision of EN 17210
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fysisk planering, stadsplanering (91.020) Byggnader Allmänt (91.040.01) Byggstandardpaket (92) Byggnadsutformning (94.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna i SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se