Standardutveckling · SIS/TK 504

e-Tillgänglighet

Den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, oavsett vår förmåga. EU–kommissionen har lämnat i uppdrag till standardiseringsorganisationerna att utarbeta standarder för att stödja tydligare krav på tillgänglighet i upphandling. Målet är att inkludera alla människor i informationssamhället.

Samhället ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, nya funktioner och nya gränsnitt. För att komma tillrätta med problemet har EU-kommissionen beslutat att alla länder i EU ska ha samma krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT. EU vill att så många som möjligt som bor i Europa ska kunna använda datorer, telefoner, programvaror, webbplatser, med mera. Idag är många äldre och personer med funktionsnedsättning beroende av särskilda lösningar för att kommunicera och riskerar att stå utanför den snabba tekniska utvecklingen

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO/IEC 30071-1, Information technology - Development of user interface accessibility - Part 1: A code of practice for creating accessible ICT products and services
Deltagare 7 företag och organisationer
Funka Nu AB, Stockholm
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Myndigheten för delaktighet, Sundbyberg
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, Johanneshov
Post- och telestyrelsen (PTS), Stockholm
RAP, Selskabet for Rationel Almen Planlægning, KØBENHAVN V
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/CLC/ETSI/JWG, e-Accessibility under mandate M/376
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar Informationsteknik, kontorsutrustning IT- tillämpningar inom övriga områden