Standardutveckling · SIS/TK 504

e-Tillgänglighet

Den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, oavsett vår förmåga. EU–kommissionen har lämnat i uppdrag till standardiseringsorganisationerna att utarbeta standarder för att stödja tydligare krav på tillgänglighet i upphandling. Målet är att inkludera alla människor i informationssamhället.

Samhället ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, nya funktioner och nya gränsnitt. För att komma tillrätta med problemet har EU-kommissionen beslutat att alla länder i EU ska ha samma krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT. EU vill att så många som möjligt som bor i Europa ska kunna använda datorer, telefoner, programvaror, webbplatser, med mera. Idag är många äldre och personer med funktionsnedsättning beroende av särskilda lösningar för att kommunicera och riskerar att stå utanför den snabba tekniska utvecklingen.

Webbinarium - Intressentmöte för harmoniserade standarder för Tillgänglighetsdirektivet

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 26 standarder
ISO/IEC 17549-2, Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 2: Navigation with 4-direction devices
ISO/IEC 22121-2, Information technology - Virtual keyboards user interfaces - Part 2: On-screen keyboards with direct touch interface
ISO/IEC 10646, Information technology - Universal Coded Character Set (UCS)
ISO/IEC 23775-2, User interface - Simultaneous Interpretation System - Part 2: Part 2: System architecture
ISO/IEC 20071-5, Information technology - User interface component accessibility - Part 5: Accessible user interface for accessibility settings on information devices
ISO/IEC 9995-11, Information technology - Keyboard layouts for office systems - Part 11: Functionality of dead keys and repertoires of characters entered by dead keys
ISO/IEC 9995-3, nformation technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 3: Complementary layouts of the alphanumeric zone of the alphanumeric section
ISO/IEC 9995-7, Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 7: Symbols used to represent functions
ISO/IEC 11581-7, Information technology — User interface icons — Part 7: Icons for setting interaction modes
ISO/IEC 23773-1, Information technology — User interfaces for automatic simultaneous interpretation system — Part 1: General
ISO/IEC 29138-3, Information technology — Accessibility considerations for people with disabilities — Part 3: Guidance on user needs mapping
ISO/IEC 23773-2, Information technology — User interfaces for automatic simultaneous interpretation system — Part 2: Requirements and functional description
ISO/IEC 23773-3, Information technology — User interfaces for automatic simultaneous interpretation system — Part 3: System architecture
ISO/IEC 4944, Information technology — User interfaces — Evaluating usability of natural user interfaces
ISO/IEC 30150-31, Information technology — Affective computing user interface (AUI) — Part 31: Emotion annotation
ISO/IEC 4933, Information Technology — User interfaces — Unifying input actions across devices
ISO/IEC 30150-2, Information technology — Affective computing user interface (AUI) — Part 2: Affective characteristics
ISO/IEC 22121-1, Information technology — Virtual Keyboards User interfaces — Part 1: Framework
ISO/IEC 22121-3, Information technology — Virtual keyboards user interfaces — Part 3: Virtual keyboards interactions
ISO/IEC 7818, Information technology - User interfaces — Framework for voice user interfaces for personal mobility services
CEN/CLC/TR 103708, Human Factors (HF); Real-Time Text (RTT) in Multiparty Conference Calling
ISO/IEC 30113-62, Information technology — Gesture-based interfaces across devices and methods — Navigation gestures common between mice, touch pads, touch screens, tablets and similar devices — Part 62: Multi-point gestures for screen readers
ISO/IEC 20071-24, Information technology — User interface component accessibility — Part 24: Visual presentation ofaudio information in sign languages
ISO 639, Code for individual languages and language groups
ISO/IEC 20071-20, Information technology — User interface component accessibility — Part 20: Developing audiovisual content
ISO/IEC TR 18720, Information technology — User interfaces — Use cases of serviced offices
Visa fler Visa färre
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Begripsam AB, Stockholm
Funka Nu AB, Stockholm
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Myndigheten för delaktighet, Sundbyberg
Myndigheten För Digital Förvaltning, Sundsvall
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
PTS Post- och telestyrelsen, Stockholm
Selskabet For Rationel Almen Planlægning. Fond, KØBENHAVN V
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 35, User interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 1, Keyboards, methods and devices related to input and its feedback
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 5, Cultural and linguistic adaptability
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 6, User interfaces accessibility
CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc, eAccessibility
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén speglar följande CEN standardiseringsarbete:

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jolanta Wallström
Projektledare
jolanta.wallstrom@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Hans von Axelson
Ordförande
Myndigheten för delaktighet