Standardutveckling · SIS/TK 504

e-Tillgänglighet

Den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, oavsett vår förmåga. EU–kommissionen har lämnat i uppdrag till standardiseringsorganisationerna att utarbeta standarder för att stödja tydligare krav på tillgänglighet i upphandling. Målet är att inkludera alla människor i informationssamhället.

Samhället ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, nya funktioner och nya gränsnitt. För att komma tillrätta med problemet har EU-kommissionen beslutat att alla länder i EU ska ha samma krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT. EU vill att så många som möjligt som bor i Europa ska kunna använda datorer, telefoner, programvaror, webbplatser, med mera. Idag är många äldre och personer med funktionsnedsättning beroende av särskilda lösningar för att kommunicera och riskerar att stå utanför den snabba tekniska utvecklingen

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 45 standarder
ISO/IEC 17549-2, Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 2: Navigation with 4-direction devices
ISO/IEC 30112, Information technology - Specification methods for cultural conventions
ISO/IEC 22121-2, Information technology - Virtual keyboards user interfaces - Part 2: On-screen keyboards with direct touch interface
ISO/IEC 17549-3, Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 3: Navigation with 1-direction devices
ISO/IEC 9995-12, Information processing - Keyboard layouts for text and office systems - Part 12: Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 12: Keyboard group selection
ISO/IEC DIS 30113-61, Information technology - User interfaces - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 61: Single-point gestures for screen readers
ISO/IEC 23619, Technical Specification - C++ Extensions for Reflection
ISO/IEC 10646, Information technology - Universal Coded Character Set (UCS)
ISO/IEC 23775-2, User interface - Simultaneous Interpretation System - Part 2: Part 2: System architecture
ISO/IEC 30113-60, Information technology - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 60: General guidance on gestures for screen readers
ISO/IEC 20071-5, Information technology - User interface component accessibility - Part 5: Accessible user interface for accessibility settings on information devices
ISO/IEC DIS 17549-1, Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 1: Framework
ISO/IEC 17549-3, Information technology - User interface guidelines on menu navigation - Part 3: Navigation with 1-direction devices
ISO/IEC DIS 30150-1, Information technology - Affective computing user interface (AUI) - Part 1: Model
ISO/IEC DIS 23360-1-1, Linux Standard Base (LSB) - Part 1-1: Common definitions
ISO/IEC DIS 23360-1-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 1-2: Core specification generic part
ISO/IEC DIS 23360-1-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 1-3: Desktop specification generic part
ISO/IEC DIS 23360-1-4, Linux Standard Base (LSB) - Part 1-4: Languages specification
ISO/IEC DIS 23360-1-5, Linux Standard Base (LSB) - Part 1-5: Imaging specification
ISO/IEC DIS 23360-2-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 2-2: Core specification for X86-32 architecture
ISO/IEC DIS 23360-2-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 2-3: Desktop specification for X86-32 architecture
ISO/IEC DIS 23360-3-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 3-2: Core specification for IA64 (Itanium™) architecture
ISO/IEC DIS 23360-3-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 3-3: Desktop specification for IA64 (Itanium) architecture
ISO/IEC DIS 23360-4-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 4-2: Core specification for AMD64 (X86-64) architecture
ISO/IEC DIS 23360-4-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 4-3: Desktop specification for AMD64 (X86-64) architecture
ISO/IEC DIS 23360-5-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 5-2: Core specification for PowerPC 32 architecture
ISO/IEC DIS 23360-5-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 5-3: Desktop specification for PowerPC 32 architecture
ISO/IEC DIS 23360-6-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 6-2: Core specification for PowerPC 64 architecture
ISO/IEC DIS 23360-6-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 6-3: Desktop specification for PowerPC 64 architecture
ISO/IEC DIS 23360-7-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 7-2: Core specification for S390 architecture
ISO/IEC DIS 23360-7-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 7-3: Desktop specification for S390 architecture
ISO/IEC DIS 23360-8-2, Linux Standard Base (LSB) - Part 8-2: Core specification for S390X architecture
ISO/IEC DIS 23360-8-3, Linux Standard Base (LSB) - Part 8-3: Desktop specification for S390X architecture
ISO/IEC 1989, Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Programming language COBOL
ISO/IEC 24718, Information technology - Programming languages - Guide for the use of the Ada Ravenscar Profile in high integrity systems
ISO/IEC DIS 14882, Programming languages - C++
ISO/IEC 24661, Information technology - User interfaces - Full duplex speech interaction user interfaces
ISO/IEC 9995-11, Information technology - Keyboard layouts for office systems - Part 11: Functionality of dead keys and repertoires of characters entered by dead keys
ISO/IEC 9995-3, nformation technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 3: Complementary layouts of the alphanumeric zone of the alphanumeric section
ISO/IEC 9995-7, Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 7: Symbols used to represent functions
ISO/IEC 23859-1, Information technology - Part 1: Guidance on making content EGuidance on making written text easy-to-read and easy-to-understandasy To Read
ISO/IEC 30113-61, Information technology — User interfaces — Gesture-based interfaces across devices and methods — Part 61: Single-point gestures for screen readers
11581-7, Information technology - User interface icons - Part 7: Icons for setting interaction
ISO/IEC 23773-1, User interface — Simultaneous interpretation system — Part 1: General
ISO/IEC 29138-3, Information technology — Accessibility considerations for people with disabilities — Part 3: Guidance on user needs mapping
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Funka Nu AB, STOCKHOLM
Funktionsrätt Sverige, SUNDBYBERG
Föreningen Begripsam, Stockholm
Myndigheten för delaktighet, SUNDBYBERG
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
PTS Post- och telestyrelsen, STOCKHOLM
RAP Selskabet for Rationel Almen Planlægning, KØBENHAVN V
Sveriges Konsumenter, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 35, User interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 1, Keyboards, methods and devices related to input and its feedback
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 5, Cultural and linguistic adaptability
ISO/IEC JTC 1/SC 35/WG 6, User interfaces accessibility
CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc, eAccessibility
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)