Standardutveckling · SIS/TK 170

Luftbehandlingsteknik

Genom att medverka i SIS/TK 170 får projektdeltagare möjligheten att vara delaktiga i det europeiska standardiseringsarbetet inom området ventilation i byggnader, där även Sverige ansvarar för ordförandeskap samt sekretariat för den arbetsgrupp som utarbetar europeiska standarder för ventilationskanaler. Arbetet behandlar även det europeiska standardiseringsarbetet gällande luftfilter för allmän användning samt det internationella standardiseringsarbetet för fläktar samt värmeväxlare.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 72 standarder
ISO 13348, Industrial fans - Tolerances, methods of conversion and technical data presentation
EN 16798-5-1, Ventilation for buildings - Part 5-1:Calculation methods for energy requirements of ventilation and air conditioning systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) — Method 1: Distribution and generation
EN ISO 12759-5, Luftbehandling - Fläktar - Effektivitetsklassificering för fläktar- Del 5: impulsfläktar
EN 15780, Luftbehandling - Ventilationskanaler - Renhet i ventilationssystem
EN ISO 13350, Luftbehandlingsteknik - Industrifläktar - Prestandaprovning av impulsfläktar
ISO 29463-5, Högeffektiva luftfilter och filtermaterial för avlägsnande av partiklar från luft - Del 5: Provningsmetod för filter
ISO 23136, Dual band UV-C&D device - Measurement of output of dual band UV-lamp
ISO/TR 16219, Fans - System effect factors
EN 17291, Fläktar - Procedurer och metoder för att bestämma och utvärdera energieffektiviteten hos icke-bostadsriktade ventilationsenheter
ISO 12759-6, Fans - Efficiency classification for fans - Part 6: Fan efficiency ratio
ISO 23630, Computational Performance Prediction of Fans Based on Multiple Variable Parameters
EN 13141-7, Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 7: Från- och tilluftsaggregat (inklusive värmeåtervinning) för mekaniska ventilationssystem i enfamiljsbostäder
EN 13142, Luftbehandling - Komponenter/produkter för bostadsventilation - Obligatoriska och valfria funktionsegenskaper
EN 13141-8, Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 8: Funktionsprovning av komponenter för ej kanalansluten mekanisk till- och frånluftsventilation (inklusive värmeåtervinning) för mekaniska ventilationssystem avsedda för enskilda rum
EN 13141-4, Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder
EN ISO 12759-6, Fans - Efficiency classification for fans - Part 6: Fan efficiency ratio
EN 17170, Fläktar- Säkerhetskrav
EN 17166, Fläktar - Metoder för att bestämma verkningsgrad för en elektrisk in effekt mellan 125W och 500Kw.
ISO 12759-5, Luftbehandling - Fläktar - Effektivitetsklassificering för fläktar- Del 5: impulsfläktar
EN ISO 12759-4, Luftbehandling - Fläktar - Effektivitetsklassificering för fläktar- Del 4: Fläktar drivna på maximalt driftsvarvtal
EN ISO 12759-2, Fläktar - Effektivitetsklassificering för fläktar - Del 2: Schablonförluster för drivkomponenter (ISO/DIS 12759-2:2017)
ISO 29461-7, Air filter intake systems for rotary machinery - Test methods - Part 7: Filter element endurance test in fog and mist environments
1579, --
1588, New Work ItemProposal for DecentralisedAir Handling Terminal (DAHT) + WG4 approved draft
1587, New Wrok ItemProposal (NWIP) together with proposed Structure for Ventilative Cooling Systems
EN 1586, Självdrags- och hybridventilationssystem - i byggnader som inte är bostadshus.
ISO 22031, Sampling and test method for cleanable filter media taken from filters of systems in operation
EN 13487, Värmeväxlare- Luftkylda kylkondensorer med forcerat drag och torrkylare - Ljudmätning
EN ISO 12759-3, Luftbehandling - Fläktar - Effektivitetsklassificering för fläktar - Del 3: Fläktar utan drivsystem vid maximal drifthastighet
ISO 12759-4, Luftbehandling - Fläktar - Effektivitetsklassificering för fläktar- Del 4: Fläktar drivna på maximalt driftsvarvtal
EN , ---
EN , ---------
CEN/TR , Ventilation for buildings - Correction of air flow rate according to ambient conditions
ISO 17970-1, Measurement of the performance of portable room air cleaners - Part 1: Performance against non-viable particulate matter
ISO 12759-1, Fans - Efficiency classification for fans - Part 1: General requirements
ISO 15714, Method of evaluating the UV dose to airborne microorganisms transiting in-duct ultraviolet germicidal irradiation devices
CEN TC 195 N441, Method to evaluate the UV dose of in-duct UVGI air disinfection facilities
EN 15650, Luftbehandling - Kanalanslutna brandspjäll
EN ISO 29461-6, Air filter intake systems for rotary machinery - Test methods - Part 6: Cleanable (Pulse Jet) filter elements
EN 16798-11, Byggnaders energiprestanda - Del 11: Modul M4-3 - Beräkning av effektbehov för kylning
ISO , Fans - Aerodynamic Efficiency Assessment of Ventilation Systems
ISO 16313-2, Laboratory test of dust collection systems utilizing porous filter media online cleaned using pulses of compressed gas - Part 2: Systems utilizing integrated fans
ISO 16313-1, Laboratory test of dust collection systems utilizing porous filter media online cleaned using pulses of compressed gas - Part 1: Systems not utilizing integrated fans
ISO 29461-6, Air filter intake systems for rotary machinery - Test methods - Part 6: Cleanable (Pulse Jet) filter elements
ISO 10121-3, Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation — Part 3: Classification system for treatment of make up air
EN ISO 10121-3, Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation — Part 3: Classification system for treatment of make up air
ISO 15727, UV-C devices - Measurement of output of UVC lamp
EN ISO 17970, Measurement of the performance of portable room air cleaners
ISO 17970, Measurement of the performance of portable room air cleaners
EN ISO 29461-2, Air intake filter systems for rotary machinery - Part 2: Test methods and classification for cleanable (pulse jet) filter systems
ISO 29461-2, Air intake filter systems for rotary machinery - Part 2: Test methods and classification for cleanable (pulse jet) filter systems
EN 13141-5, Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 5: Huvar och avluftsdon för montage på yttertak
EN 16282-9, Storköksutrustningar - Komponenter för storköksventilation - Del 9: Infångningsprestanda hos utsugsystem - Provningsmetoder
EN 16282-6, Storköksutrustning - Utrustning för storköksventilation - Del 6: Aerosolavskiljare; Design och säkerhetskrav
EN XXXXX-5-1, Energy performance of buildings — Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 — Ventilation for buildings — Calculation methods for energy requirements of ventilation and air conditioning systems — Part 5-1: Distribution and generation (revision of EN 15241) - method 1
EN , Ventilation for buildings- Non metallic ducts-made from plastics or composites predominantly made from plastics
ISO/TR 16298, Fans - Evaluation of control methods for energy saving
EN 13053, Luftbehandling - Luftbehandlingsaggregat - Klassificering av och bestämning av prestanda för aggregat, aggregatdelar och komponenter
ISO 12759, Luftbehandling - Fläktar - Effektivitetsklassificering för fläktar
EN , Fans — Safety requirements
EN , Fans - Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electrical input power range of 125 W up to 500 kW
EN ISO 29464, Utrustning för rening av luft och andra gaser - Terminologi (ISO 29464:2017)
EN ISO 18524, Method of testing UVGI systems for use in air handling units or air ducts to inactivate airborne microorganisms
ISO 13350, Luftbehandlingsteknik - Industrifläktar - Prestandaprovning av impulsfläktar
EN 16282-8, Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 8: Installations for treatment of cooking fumes - Requirements and testing
ISO 27327-3, Fans - Air curtain units - Part 3: Test method to determine energy effectiveness
ISO 12249-1, Particulate air filters for general ventilation - Part 1: Method of calculation for the life cycle cost for air cleaning devices
ISO 14086-1, Flat sheet filter media - Part 1: Fractional efficiency test for general ventilation applications
ISO 16170, Testmetoder för kontroll av slutfilter in situ, EPA, HEPA och ULPA (förslag från Camfil) Testmetoder för industriella filter med mycket hög effektivitetsprestanda (förslag från Boverket)
EN ISO 12499:2008/A1, Luftbehandling - Industrifläktar - Mekanisk säkerhet hos fläktar - Skydd (ISO 12499:1999/DAM 1:2010)
EN 15854, Ventilation för byggnader - Luftdistribution - Luftteknisk provning och klassificering av omblandande tillämpningar; icke-isotermisk metod för en undertempererad stråle
ISO 27327, Luftbehandling - Industrifläktar - Laboratorietester av luftridåers aerodynamiska prestanda
Visa fler Visa färre
Utgivet 122 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 170/AG 01, Filter
SIS/TK 170/AG 02, Fläktar
SIS/TK 170/AG 03, Ventilation
SIS/TK 170/AG 04, Värmeväxlare
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Bevego Byggplåt & Ventilation AB, Alingsås
Boverket, Karlskrona
Bröderna Rasch AB, Motala
Dinair AB, Vadstena
Fläktgroup Sweden AB, Jönköping
Franke Futurum AB, Byske
Interzon AB, Täby
Ozone Tech Systems OTS AB, Hägersten
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Steamexgroup AB, Bromma
Swegon AB, Nacka
Swegon Operations AB, Kvänum
Svensk Ventilation AB, Stockholm
Systemair Sverige AB, Skinnskatteberg
UV tech AB, Vingåker
Voltair system AB, Torsby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 45 internationella kommittéer
ISO/TC 117, Fans
ISO/TC 117/WG 10, Vocabulary and definition of categories
ISO/TC 117/WG 11, Energy efficiency classification
ISO/TC 117/WG 12, System effect factors
ISO/TC 117/WG 13, Jet fans
ISO/TC 117/WG 14, Aerodynamic efficiency assessment of ventilation systems
ISO/TC 117/WG 7, Performance testing of fans
ISO/TC 117/WG 9, Air curtain units
ISO/TC 142, Cleaning equipment for air and other gases
ISO/TC 142/WG 1, Terminology
ISO/TC 142/WG 10, Joint between ISO/TC 142 and ISO/TC 85/SC 2: Aerosol filters for nuclear applications
ISO/TC 142/WG 11, Portable room air cleaners for comfort applications
ISO/TC 142/WG 12, Sustainability of air cleaning equipment and media
ISO/TC 142/WG 13, Biological equipment for waste gas treatment
ISO/TC 142/WG 2, UV-C technology
ISO/TC 142/WG 3, General ventilation filters
ISO/TC 142/WG 4, HEPA and ULPA filters
ISO/TC 142/WG 5, Dust collectors, droplet separators and purifiers
ISO/TC 142/WG 6, Flat sheet media testing
ISO/TC 142/WG 7, Durability of cleanable filter media used in dust removal applications
ISO/TC 142/WG 8, Gas-phase air cleaning devices
ISO/TC 142/WG 9, Particulate air filter intake systems for rotary machinery and stationary internal combustion engines
CEN/TC 110, Heat Exchangers
CEN/TC 156, Ventilation for buildings
CEN/TC 156/WG 1, Terminology
CEN/TC 156/WG 14, Ventilation of commercial kitchens
CEN/TC 156/WG 16, Joint Working Group between CEN/TC 156 and CEN/TC 113 -
CEN/TC 156/WG 17, Fans
CEN/TC 156/WG 19, 156 and CEN/TC 371 - Revision of EN 15251:2007
CEN/TC 156/WG 2, Natural and mechanical powered residential ventilation
CEN/TC 156/WG 20, Revision of EN 13779
CEN/TC 156/WG 21, Revision of calculation standards EN15241, 15242 and 15243
CEN/TC 156/WG 22, Calculation of cooling storage systems
CEN/TC 156/WG 23, Guidelines for inspection of ventilation systems and air conditioning systems
CEN/TC 156/WG 3, Ductwork
CEN/TC 156/WG 4, Air terminal devices
CEN/TC 156/WG 5, Air handling units
CEN/TC 156/WG 6, Design criteria for the indoor environment
CEN/TC 156/WG 8, Installation
CEN/TC 156/WG 9, Fire precautions for air distribution systems in buildings
CEN/TC 195, Air filters for general air cleaning
CEN/TC 195/WG 1, Particulate air filters for general ventilation
CEN/TC 195/WG 4, Filter face dimension of air filters for general ventilation
CEN/TC 195/WG 5, Gas phase filters
CEN/TC 195/WG 6, Execution of Mandate M/461
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Andersson Stenmark

Annika Andersson Stenmark
Projektledare
08-55552136
annika.stenmark@sis.se

Linn Holegård

Linn Holegård
Projektassistent
+46855552137
linn.holegard@sis.se