Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 63086-2-1:2024

Elektriska luftreningsapparater för hushåll och dylikt - Mätmetod för prestanda - Part 2-1: Särskilda krav för bestämning av partikelreduktion (ISO/IEC 63086-2-1, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 63086-2-1:2024

Elektriska luftreningsapparater för hushåll och dylikt - Mätmetod för prestanda - Part 2-1: Särskilda krav för bestämning av partikelreduktion (ISO/IEC 63086-2-1, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies test methods for measuring the performance of electrically powered household and similar air cleaners intended for the reduction of particulate pollutants.

Ämnesområden

Luftväxlare, fläktar, luftkonditionering (23.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 63086-2-1:2024

Elektriska luftreningsapparater för hushåll och dylikt - Mätmetod för prestanda - Part 2-1: Särskilda krav för bestämning av partikelreduktion (ISO/IEC 63086-2-1, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Filter, SIS/TK 170/AG 01

Internationell titel: Household and similar electrical air cleaning appliances - Methods for measuring the performance — Part 2-1: Particular requirements for determination of particle reduction

Artikelnummer: STD-80048540

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-01-24

Antal sidor: 76