Standard Svensk standard · SS-EN 328:2014

Värmeväxlare - Fläktkylda luftkylare - Provningsmetoder för prestationsförmåga

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to non-ducted unit air coolers for refrigeration operating: a) with direct dry expansion of a refrigerant; b) with liquid overfeed by pump circulation of a refrigerant; c) with a liquid. This standard specifies uniform methods of performance assessment to test and ascertain the following: - product identification; - standard capacity; - standard liquid pressure drop; - standard refrigerant pressure drop (for operation with liquid overfeed by pump circulation only); - nominal air flow rate; - nominal fan power. It does not cover evaluation of conformity. It is not applicable to air coolers for duct mounting or with natural air convection. This standard does not cover technical safety aspects.

Ämnesområden

Luftväxlare, fläktar, luftkonditionering Värmepannor och värmeväxlare


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance

Artikelnummer: STD-102831

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-08-31

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 328 , SS-EN 328/A1