Standard Svensk standard · SS-EN 15650:2010

Luftbehandling - Kanalanslutna brandspjäll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15650:2010

Luftbehandling - Kanalanslutna brandspjäll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard gäller för brandspjäll som ska användas i samband med brandavskiljande element för att upprätthålla den avskiljande förmågan som gäller för brandcellsgränser. Denna standard specificerar krav och gör hänvisning till de provningsmetoder som definieras för brandspjäll som är avsedda att installeras i luftbehandlingsinstallationer för värme, ventilation och luftkonditionering i
byggnader. Alla brandspjäll stängs automatiskt till svar på förhöjda temperaturer som indikerar brand. Information anges för att kunna bedöma överensstämmelse och markering av brandspjäll.
För att undvika upprepning görs hänvisningar till en rad av olika standarder. I detta syfte rekommenderas det att läsa denna standard tillsammans med EN 1366-2 och EN 1363-1 för detaljer för provning av brandbeständighet och EN 13501-3 för klassificering.
Brandspjäll som uppfyller kraven i denna standard kan betraktas vara lämpliga för tillämpningar både i och utanför kanaler.
Denna standard har inte tagit ingående hänsyn till de skadliga och/eller korrosiva effekter som kan orsakas av kemiska processer som finns i atmosfären, som dras genom systemet avsiktligt eller oavsiktligt och gäller därför inte för brandspjäll i sådana tillämpningar. En indikering för saltsprayskorrosion kan fastställas med metoden som beskrivs i Bilaga B.

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15650:2010

Luftbehandling - Kanalanslutna brandspjäll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ventilation, SIS/TK 170/AG 03

Internationell titel: Ventilation for buildings - Fire dampers

Artikelnummer: STD-80011597

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-16

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 15650:2010