Standard Swedish standard · SS-EN 15650:2010

Ventilation for buildings - Fire dampers

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15650:2010

Ventilation for buildings - Fire dampers
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard gäller för brandspjäll som ska användas i samband med brandavskiljande element för att upprätthålla den avskiljande förmågan som gäller för brandcellsgränser. Denna standard specificerar krav och gör hänvisning till de provningsmetoder som definieras för brandspjäll som är avsedda att installeras i luftbehandlingsinstallationer för värme, ventilation och luftkonditionering i
byggnader. Alla brandspjäll stängs automatiskt till svar på förhöjda temperaturer som indikerar brand. Information anges för att kunna bedöma överensstämmelse och markering av brandspjäll.
För att undvika upprepning görs hänvisningar till en rad av olika standarder. I detta syfte rekommenderas det att läsa denna standard tillsammans med EN 1366-2 och EN 1363-1 för detaljer för provning av brandbeständighet och EN 13501-3 för klassificering.
Brandspjäll som uppfyller kraven i denna standard kan betraktas vara lämpliga för tillämpningar både i och utanför kanaler.
Denna standard har inte tagit ingående hänsyn till de skadliga och/eller korrosiva effekter som kan orsakas av kemiska processer som finns i atmosfären, som dras genom systemet avsiktligt eller oavsiktligt och gäller därför inte för brandspjäll i sådana tillämpningar. En indikering för saltsprayskorrosion kan fastställas med metoden som beskrivs i Bilaga B.

Subjects

Ventilation and air-conditioning systems (91.140.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15650:2010

Ventilation for buildings - Fire dampers
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80011597

Edition: 1

Approved: 4/16/2010

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 15650:2010