Standard Svensk standard · SS-ISO 27327-2:2015

Luftbehandling - Fläktar - Luftridåer - Del 2: Laboratoriemetoder för provning av ljudeffekt (ISO 27327-2:2014, Rättad version 2014-03-01, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 27327-2:2014 deals with the determination of the acoustic performance of air curtain units. In addition, it can be used to determine the acoustic performance of air curtain units combined with an ancillary device.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Luftväxlare, fläktar, luftkonditionering (23.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fläktar, SIS/TK 170/AG 02

Internationell titel: Fans - Air curtain units - Part 2: Laboratory methods of testing for sound power (ISO 27327-2:2014, Corrected version 2014-03-01, IDT)

Artikelnummer: STD-105859

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-09

Antal sidor: 48