Standard Svensk standard · SS-EN 12097:2006

Luftbehandling - Ventilationskanaler - Krav på kanalkomponenter för underlättande av underhåll

Status: Gällande

Omfattning
This European standard specifies requirements for dimension, shape and location for access panels for cleaning and service in ductwork systems, which conform to EN 1505, EN 1506 and EN 13180. National regulations shall always be followed, even when they deviate from requirements given in this standard.

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ventilation, SIS/TK 170/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46404

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-18

Antal sidor: 12

Finns även på: SS-EN 12097:2006

Ersätter: SS 2645 , SS-ENV 12097