Standard Svensk standard · SS-ENV 12097

Ventilationsanläggningar - Kanalsystem - Krav på kanalkomponenter för underlättande av underhåll

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12097:2006 , SS-EN 12097:2006

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Ventilation for buildings - Ductwork - Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems

Artikelnummer: STD-27191

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-11

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN 12097:2006 , SS-EN 12097:2006