Standard Svensk standard · SS 2645

Luftbehandlingsinstallationer - Rensluckor för ventilationskanaler

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12097:2006 , SS-EN 12097:2006

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170

Internationell titel: Air conditioning plants - Inspection panels for ventilation ducts

Artikelnummer: STD-11655

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-04-22

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN 12097:2006 , SS-EN 12097:2006