Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16798-14:2017

Byggnaders energiprestanda - Beräkning av kylsystem Del 14: Tolkning av krav i in EN 16798-13- Beräkning av kylsystem (Modul M4-8) - Framställning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16798-14:2017

Byggnaders energiprestanda - Beräkning av kylsystem Del 14: Tolkning av krav i in EN 16798-13- Beräkning av kylsystem (Modul M4-8) - Framställning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report refers to the standard EN 16798-13.
It contains information to support the correct understanding and use of this standard.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16798-14:2017

Byggnaders energiprestanda - Beräkning av kylsystem Del 14: Tolkning av krav i in EN 16798-13- Beräkning av kylsystem (Modul M4-8) - Framställning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ventilation, SIS/TK 170/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 14: Interpretation of the requirements in EN 16798-13 - Calculation of cooling systems (Module M4-8) - Generation

Artikelnummer: STD-80000034

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-13

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-EN 15243:2007