Standard Svensk standard · SS-EN 1118

Värmeväxlare - Köldmediekylda vätskekylare - Provningsmetoder för prestationsförmåga

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1118/A1

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Kylteknik (27.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värmeväxlare, SIS/TK 170/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-25222

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-18

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ENV 1118