Standard Svensk standard · SS-EN 12237

Luftbehandling - Ventilationskanaler - Hållfasthet och läckage hos cirkulära kanaler av plåt

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard specificerar kraven och testmetoderna för hållfasthet och luftläckage för cirkulära ventilationskanaler som används i luftkonditionerings- och ventilationssystem i byggnader. Standarden är avsedd för att fastställa den mekaniska hållfasthet och det läckage som krävs för att verifiera lämpligheten för den avsedda funktionen för de installerade ventilationskanalerna. Standarden är avsedd för provning av specifika installationer samt som allmän provning av produktserier under förhållanden på plats eller i laboratorier. Kraven och metoderna är tillämpliga även för rektangulära ventilationskanaler avseende luftläckage. Om det tillåtna läckluftflödet överskrids vid provning av en specifik installation anges en rekommenderad procedur i den informativa Bilaga A.

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering (91.140.30) VVS-installationer (92.200.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ventilation, SIS/TK 170/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80011596

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-11

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 12237

Ersätter: SIS 827208 , SIS 827209