Standard Svensk standard · SIS 827208

Ventilationskanaler - Hållfasthets- och täthetsprovning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12237 , SS-EN 12237
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS 827208

Ventilationskanaler - Hållfasthets- och täthetsprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs metoder för bestämning av hållfasthet och täthet hos kanaler avsedda för ventilationsinstallationer. Standarden överensstämmer med motsvarande standarder i Finland och Norge. Standarden är i första hand avsedd för typprovning av kanaler av stålplåt, men kan även tillämpas vid provning av kanaler av annat material, t ex aluminium, koppar och plast. Krav på hållfasthet och täthet hos kanaler av stålplåt finns i SIS 82 72 09, Ventilationskanaler av stålplåt, Hållfasthet och täthet. Vid provningar läggs kanalen på två upplag och belastas på mitten varefter nedböjning, ev läckflöde och ev utbuktning mäts.

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS 827208

Ventilationskanaler - Hållfasthets- och täthetsprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Ventilating ducts. Strength and air tightness. Testing

Artikelnummer: STD-1702

Utgåva: 1

Fastställd: 1975-11-15

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 12237 , SS-EN 12237