Standardutveckling · SIS/TK 171

Stegar

Stegar är en av de produkter som ligger i topp i den europeiska olycksstatistiken för konsumentprodukter. Kommittén arbetar med standarder för att genomföra riskanalyser för att få ner antalet olyckor och öka säkerheten i samband med användandet av stegar.

Kommittén för stegar är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder inom Europa och nationellt. Användarna av dessa stegar är i stor utsträckning konsumenter, men stegarna används även i industrin och i vissa yrken. Målet för arbetet är att ta fram standarder för säkra och funktionella bärbara stegar med avseende på krav, provning, definitioner och allmänna termer. Arbetet startade 1985 för att underlätta handeln när EU förkunnade fri rörlighet för produkter.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att aktivt medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarder så att de främjar den svenska industrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 2 standarder
SS 2129:2015, Stegar - Stegtillbehör för bärbara stegar - Terminologi, krav och provning
EN 131-8, Förslag till svensk titel: Stegar - Del 8: Stegar med separat plattform
Deltagare 6 företag och organisationer
Hultafors Group AB, Bollebygd
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
RISE AB, Borås
Skeppshults Press & Svets AB, Skeppshult
Telesteps AB, Tranås
Zarges AB, ARLANDASTAD
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
CEN/TC 93, Ladders
CEN/TC 93/WG 1, Stepstools
CEN/TC 93/WG 10, EN 131-1 and EN 131-2
CEN/TC 93/WG 12, Telescopic ladders
CEN/TC 93/WG 13, Ladders with separate platform
CEN/TC 93/WG 14, Window cleaning ladders
CEN/TC 93/WG 2, Multi or one-piece hinge-joint ladders
CEN/TC 93/WG 3, User information
CEN/TC 93/WG 7, Accessories
CEN/TC 93/WG 9, Loft ladders
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Stegar (97.145) Konstruktionsteknik (91.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller
Projektledare
bodil.moller@sis.se

Elin Hedström
Projektassistent
elin.hedstrom@sis.se