Standard Svensk standard · SS-EN 14975:2007+A1:2010

Stegar - Vindsstegar - Krav, märkning och provning

Status: Gällande

Omfattning
I denna Europastandard anges termer och definitioner, produktkrav och provningsmetoder för konstruktion och prestanda gällande vindsstegar.

Ämnesområden

Innertak, golv, trappor (91.060.30) Stegar (97.145)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stegar, SIS/TK 171

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-74960

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-02

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 14975:2007+A1:2010

Ersätter: SS-EN 14975:2007