Standard Svensk standard · SS-EN 14975:2007+A1:2010

Stegar - Vindsstegar - Krav, märkning och provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies terms and definitions, product requirements and test methods for the construction and performance of loft ladders.

Ämnesområden

Innertak, golv, trappor (91.060.30) Stegar (97.145)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stegar, SIS/TK 171

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-74959

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-02

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 14975:2007+A1:2010

Ersätter: SS-EN 14975:2007