Standard Svensk standard · SS-EN 14975:2007+A1:2010

Stegar - Vindsstegar - Krav, märkning och provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies terms and definitions, product requirements and test methods for the construction and performance of loft ladders.

Ämnesområden

Innertak, golv, trappor Stegar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stegar, SIS/TK 171

Internationell titel: Loft ladders - Requirements, marking and testing

Artikelnummer: STD-74959

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-02

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 14975:2007+A1:2010

Ersätter: SS-EN 14975:2007