Standardutveckling · SIS/TK 221

Industritruckar

En global marknad med import/export av truckar ställer krav på såväl riktlinjer för säkerhet som behov av enhetlig terminologi och jämförbar information. Kommittén hanterar alla typer av industritruckar och lyftvagnar och följer, bevakar och påverkar det internationella standardiseringsarbetet för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser.

Arbetet inom kommittén omfattar alla typer av industritruckar och lyftvagnar, där syftet är att följa, bevaka och påverka det internationella standardiseringsarbetet.

Sverige importerar och exporterar en stor mängd truckar varvid det ställs krav på såväl harmoniserade regler för säkerhet som behov av jämförbar information. Särskilt viktigt är standardiserade säkerhetskrav relaterade till konstruktion, tillverkning, provning och provningsmetoder samt handhavande och underhåll. Enligt siffror från Arbetsmiljöverket är truck den maskin som orsakar flest anmälda arbetsolyckor.

Även standard för terminologi och definitioner är av betydelse, vilket gör det möjligt att jämföra information. Export och import underlättas tack vare internationellt harmoniserade regler för säkerhet och möjliggör rättvisa jämförelser samt konkurrens på lika villkor. Vidare skall standardisering underlätta för myndigheter, vilka kan referera till standard istället för att utarbeta egna detaljbestämmelser.

Standardiseringens främsta uppgift då det gäller industritruckar är därför att skapa nya plattformar för att harmonisera tekniska regler inom Europa och världen och därigenom möjliggöra fri handel över gränserna.

Aktuella områden

• Maskinsäkerhet – tekniska egenskaper, hållfasthetskrav, elsäkerhet, siktkrav, provningsmetoder för mätning av buller, emission samt provningsmetoder och krav för vibration och stabilitet

• Terminologi för industritruckar och lyftvagnar

• Ergonomiska aspekter

• Symboler för reglage och kontrollampor m.m.

• Drivbatterier för eltruckar

• Elektromagnetisk kompatibilitet

• Tekniskt utförande och provning

• Lyftarmssystem – Mått och klassad lyftförmåga

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 55 standarder
EN ISO 13564-1, Motordrivna industritruckar - Provningsmetoder för verifiering av sikt - Del 1: Truckar med sittande och stående förare upp till och inkluderande 10 t kapacitet
EN ISO 3691-6 Review:2006, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 6: Truckar utrustade med plattform för bärande av last och personer
EN ISO 13564-4, Truckar och lyftvagnar - Sikt - Provningsmetoder och verifiering - Del 4: Terränggående truckar med variabel räckvidd
ISO 3691-3.3, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 3: Tilläggskrav för truckar försedda med förarplattform som kan lyftas och truckar särskilt avsedda för körning med upplyft last
EN 1459-7, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 7: Provningsmetod och bestämning av ljudemission
ISO 22915-17, Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 17: Truckar utrustade med plattform för bärande av last och personer
ISO 21262, Industritruckar - Säkerhet vid användning och underhåll
ISO 3691-4, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 4: Förarlösa industritruckar och deras system
EN 1459-2:2015/A1, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 2: Vridbara truckar med variabel räckvidd
ISO 18063-2, Terränggående truckar - - Sikt - Provningsmetoder och verifiering - Del 2: Vridbara truckar med variabel räckvidd
EN 1459-4, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 4: Tilläggskrav för truckar med variabel räckvidd för hantering av fritt hängande last
ISO 11525-7, Terränggående truckar - Användarkrav - Del 7: Handsignaler vid användande av terränggående truckar
EN 16307-2, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 2: Kompletterande krav på motordrivna industritruckar med variabel räckvidd
EN 16307-3, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 3: Kompletterande krav för truckar försedda med förarplattform som kan lyftas och truckar särskilt avsedda för körning med upplyft last (Tilläggskrav till EN 16307-1)
EN ISO 3691-4, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 4: Förarlösa industritruckar och deras system
ISO 20297-2, :Industritruckar - Lastbilsmonterade påhängstruckar - Del 2: Användarkrav
ISO 22915-23, Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 23: Lastbilsmonterade påhängstruckar
EN 16796-5, Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 5: Gränsletruckar avsedda för containerhantering
EN 17314, Industritruckar - Specifikation och provningsmetoder - Skyddsanordningar för förare utom säkerhetsbälte
EN 1175, Industritruckar - Elsäkerhetskrav
ISO 6292, Industritruckar och dragtraktorer - Bromsprestanda och komponenters hållfasthet
ISO 3691-1:2011/Amd 2, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 1: Motordrivna truckar, andra än förarlösa truckar, truckar med variabel räckvidd och truckar utrustade med lastbärande plattform - TILLÄGG 2
ISO 3287, Industritruckar och lyftvagnar - Motordrivna industritruckar - Symboler för reglage mm
EN 1459:2017/A1, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 1: Truckar med variabel räckvidd
ISO 23308-1, Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 1: Allmänt
ISO 23308-2, Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 2: Förarstyrda motordrivna truckar, dragtruckar och truckar utrustade med lastbärande plattform
ISO 23308-3, Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 3: Truckar avsedda för containerhantering
ISO 3691-1, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 1: Motordrivna truckar, andra än förarlösa truckar, truckar med variabel räckvidd och truckar utrustade med lastbärande plattform
ISO 15870, 15871Industritruckar - Säkerhetsskyltar och risksymboler - Allmänna principer
EN 16842-10, Motordrivna industritruckar - Sikt - Provningsmetoder för verifiering - Del 10: Dragande och påskjutande traktor och Truckar utrustade med plattform för bärande av last
ISO 5053-1, Industritruckar - Terminologi och klassificering- Del 1: Definition av industritruckar
ISO 10896-1, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 1: Truckar med variabel räckvidd
ISO 11525-1, Terränggående truckar - Användarkrav- Del 1: Allmänna krav
ISO 11525-2, Terränggående truckar - Användarkrav - Del 2: Vridbara truckar med variabel räckvidd
ISO 6055, Industritruckar - Skydd för operatör - Provning och krav
EN 1459-1:2017/A1, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 1: Truckar med variabel räckvidd
ISO 23434 , Industrial trucks-Sustainability-Terminology, factors and reporting
EN 16796-6, Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 6: Gränsletruckar avsedda för containerhantering
EN ISO 3691-1:2015/A1, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 1: Motordrivna truckar, andra än förarlösa truckar, truckar med variabel räckvidd och truckar utrustade med lastbärande plattform - TILLÄGG 1
ISO 23676, Terränggående truckar - Förarutbildning
EN 16842-5, Motordrivna industritruckar - Sikt - Provningsmetoder för verifiering - Del 4: Truckar med variabel räckvidd större än 10 000 kg
ISO 3691-2:2016/Amd 2, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Self-propelled variable-reach trucks - Amendment 2
ISO 3691-5:2014/Amd 1, Industritruckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 5: Manuellt drivna truckar - Tillägg 2
EN 16842-8, Motordrivna industritruckar - Sikt - Provningsmetoder för verifiering - Del 8:
ISO 10896-4, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 4: Tilläggskrav för truckar med variabel räckvidd för hantering av fritt hängande last
EN 16307-1, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 1: Kompletterande krav på motordrivna industritruckar, andra än förarlösa truckar, truckar med variabel räckvidd och truckar utrustade med lastbärande plattform
EN ISO 18063-2, Terränggående truckar - Sikt - Provningsmetoder och verifiering - Del 2: Vridbara truckar med variabel räckvidd
EN 1459-5, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 5: Aggregat och aggregatgränssnitt
EN 1757, Maskinsäkerhet - Industritruckar - Manuellt drivna plattformstruckar
EN ISO 3691-5:2015/A1, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 5: Manuellt drivna truckar - Tillägg 2
ISO 22915-25, Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 25: Terränggående Truckar med variabel räckvidd med speciellt utförande för hantering av fritt hängande last.
ISO 24648, Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Terränggående truckar med variabel räckvidd
ISO 22915-13, Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 13: Terränggående truckar med stativ
EN ISO 3691-2:2016/A2, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 2: Motordrivna truckar med variabel räckvidd
EN 1459-9, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 9:
Visa fler Visa färre
Utgivet 94 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 221/AG 01, Industritruckar – elektriska krav
SIS/TK 221/AG 02, Industritruckar – förarlösa truckar
Deltagare 11 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Cargotec Sweden AB Kalmar Industries, Lidhult
Cargotec Sweden AB Kalmar Industries, Ljungby
Industrifacket Metall, Stockholm
Inmotion Technologies AB, Stockholm
Kollmorgen Automation AB, Mölndal
Konecranes Lifttrucks AB, Markaryd
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
Seko - Service- & kommunikationsfacket, Umeå
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB, Mjölby
UniCarriers Europe AB, Mölnlycke
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 110, Industrial trucks
ISO/TC 110/SC 1, General terminology
ISO/TC 110/SC 2, Safety of powered industrial trucks
ISO/TC 110/SC 2/WG 1, Fork arms
ISO/TC 110/SC 2/WG 10, Electrical/electronic requirements
ISO/TC 110/SC 2/WG 11, Stability
ISO/TC 110/SC 2/WG 13, Supporting standards
ISO/TC 110/SC 2/WG 2, Safety code
ISO/TC 110/SC 4, Rough-terrain trucks
ISO/TC 110/SC 5, Sustainability
CEN/TC 150, Industrial Trucks - Safety
CEN/TC 150/WG 10, Electromagnetic compatibility and electrical/electronic requirements
CEN/TC 150/WG 11, Lateral stability and operator restraint systems of Industrial trucks
CEN/TC 150/WG 13, Potentially explosives atmospheres
CEN/TC 150/WG 14, Visibility
CEN/TC 150/WG 15, Sustainability
CEN/TC 150/WG 2, Variable reach trucks
CEN/TC 150/WG 5, Pedestrian propelled trucks
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet Industritruckar