Standard Svensk standard · SS-EN 16796-3:2016

Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 3: Truckar avsedda för containerhantering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the method of energy consumption measurement for container handling lift trucks, as defined in ISO 5053 1.
This part is intended to be used in conjunction with EN 16796 1.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8023354

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-07

Antal sidor: 16