Standard Svensk standard · SS-ISO 24135-1:2006

Industritruckar - Krav och provningsmetoder för skyddsanordningar för förare - Del 1: Höftbälte (ISO 24135-1:2006, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 24135 specifies requirements and test methods for operator lap-type seat belt assemblies and their associated mounting structure on industrial trucks.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Specifications and test methods for operator restraint systems - Part 1: Lap-type seat belt (ISO 24135-1:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46892

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 7