Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-17:2020

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 17: Truckar utrustade med plattform för bärande av last och personer (ISO 22915-17:2020, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the tests for verifying the stability of towing tractors, burden and personnel carriers as defined in ISO 5053-1.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Verification of stability - Part 17: Towing tractors, burden and personnel carriers (ISO 22915-17:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80019499

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-03

Antal sidor: 12