Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-2:2018

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 2: Motviktstruckar med stativ (ISO 22915-2:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the tests for verifying the stability of counterbalanced trucks with masts, equipped with fork arms or with load handling attachments. It is not applicable to those trucks designed for handling freight containers, dealt with by ISO 22915-9.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Verification of stability - Part 2: Counterbalanced trucks with mast (ISO 22915-2:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006896

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-09-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 22915-2:2008