Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-2:2018

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 2: Motviktstruckar med stativ (ISO 22915-2:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-2:2018

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 2: Motviktstruckar med stativ (ISO 22915-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the tests for verifying the stability of counterbalanced trucks with masts, equipped with fork arms or with load handling attachments. It is not applicable to those trucks designed for handling freight containers, dealt with by ISO 22915-9.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-2:2018

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 2: Motviktstruckar med stativ (ISO 22915-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Verification of stability - Part 2: Counterbalanced trucks with mast (ISO 22915-2:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006896

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-09-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 22915-2:2008