Standard Svensk standard · SS-EN 13059+A1:2008

Industritruckar - Säkerhet för industritruckar - Provningsmetod för vibrationsmätning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is a type test procedure for establishing the values of vibration emission transmitted to the whole body of operators of industrial trucks under specified conditions. It is not applicable to hand-arm vibration. This standard is applicable to powered industrial trucks listed in ISO 5053:1987. The annex A is applicable for "all-terrain" trucks. It also applies to other powered industrial trucks not covered by ISO 5053:1987, e.g. variable-reach trucks and "low-lift" "order picking" trucks, etc. NOTE The standard may however be useful also for existing trucks. This standard is not applicable to non-stacking "low-lift" straddle carriers (as specified in 3.1.3.2.3 of ISO 5053:1987) and stacking "high-lift" straddle carriers (as specified in 3.1.3.1.11 of ISO 5053:1987). The test results, however, are not applicable to the determination of whole-body vibration exposure.

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Industritruckar (14.200) Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Safety of industrial trucks - Test methods for measuring vibration

Artikelnummer: STD-66933

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-31

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13059