Standard Svensk standard · SS 3628

Truckar och lyftvagnar - Arbetskorgar för tillfälliga personlyft - Krav

Status: Gällande

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8828

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-01-31

Antal sidor: 5