Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-7:2016

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 7: Två- eller flervägstruckar (ISO 22915-7:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 22915 specifies the tests for verifying the stability of bidirectional and multidirectional trucks with tilting or non-tilting mast or fork arms.
It is also applicable to trucks operating under the same conditions when equipped with load-handling attachments.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Verification of stability - Part 7: Bidirectional and multidirectional trucks (ISO 22915-7:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8022668

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-09-29

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 22915-7:2009