Standard Svensk standard · SS-ISO 2328:2011

Industritruckar - Gaffeltruckar - Gaffelarmar med fästklackar och gaffelvagn - Inbyggnadsmått (ISO 2328:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifes the dimensions of, and additional requirements for, fork carriers and hook-on type fork arms, to permit the interchangeability of these fork arms and/or other attachments, relative to the truck-rated capacity and fork arm type, on fork-lift trucks up to and including a rated capacity of 10 999 kg.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Fork-lift trucks - Hook-on type fork arms and fork arm carriages - Mounting dimensions (ISO 2328:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-81867

Utgåva: 4

Fastställd: 2011-10-17

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 2328:2007