Standard Svensk standard · SS 2780

Truckar och lyftvagnar - Terminologi

Status: Gällande

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Terminology

Artikelnummer: STD-5092

Utgåva: 3

Fastställd: 1981-06-25

Antal sidor: 10