Standard Svensk standard · SS-ISO 15870:2008

Industritruckar - Säkerhetsskyltar och risksymboler - Allmänna principer (ISO 15870:2000, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard establishes general principles for the design and application of safety signs and hazard pictorials permanently affixed to all types of dustrial truck including those defined in ISO 5053. This International Standard outlines safety sign objectives, describes the basic safety sign formats and colours, and provides guidance on developing the various panels that together constitute a safety sign.

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68033

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-28

Antal sidor: 48